Røykfrie uteområder

Stortinget har tatt en viktig beslutning for folkehelsen. De ønsker en tobakksfri generasjon og flere røykfrie uteområder. Nå skal regjeringen utrede og fremme et lovforslag.

– Vi vet at dette er et riktig grep for en bedre folkehelse, vi ønsker at folk som ikke røyker, skal slippe å utsettes for andres røyking, sa en av forslagsstillerne, Olaug B. Bollestad (KrF) fra Stortingets talerstol tidligere denne uken. Hun peker spesielt på områder der man er ute og ikke har mulighet til å trekke seg vekk, som for eksempel felles lekeplasser, innganger til stasjonsbygninger, sykehus og handlesenter.

Også folkehelseminister Åse Michaelsen markerte sin støtte til å utrede forslaget om lovendringer. Hun har tidligere uttalt at «tiltakene må ses i sammenheng med ny tobakkstrategi. Målet er vi uansett enige om – ønsket om en tobakksfri ungdomsgenerasjon.»

Regjeringen skal nå ta forslaget inn i sitt pågående arbeid med ny tobakksstrategi.
– Tiden er overmoden for å ta grep, og vi forventer at regjeringen følger opp vedtaket og utreder de nødvendige lovendringene i nær fremtid, sier Kreftforeningens generalsekretær, Anne Lise Ryel. Selv om Norge har gjort mye riktig er vi langt fra en tobakksfri nasjon. Ryel er klar på hva som skal til for å nå målet:

  • Vi må unngå at en ny generasjon begynner å bruke tobakk. Derfor foreslår vi et forbud mot salg av tobakk til alle som er født i 2010 eller senere. 50 prosent av unge (15-24 år) er positive til dette.
  • Barn og unge må ikke tro at røyking er normalt. At det røykes rundt dem, er med på å normalisere røyking. Barn og unge skal slippe røyking på lekeplasser eller idretts- og musikkarrangementer. Røyking og snusing blant unge handler om trender. Færre steder å røyke gjør det mindre populært. Det handler også om å beskytte folk mot passiv røyking, som ikke bare er ubehagelig, men også helseskadelig.
  • Røykerne må få bedre hjelp til å slutte. Slutteveiledning bør implementeres i alle deler av helsesektoren.
  • Sjansene for å klare å stumpe røyken er størst når du kombinerer veiledning med legemidler for røykeslutt. Legemiddelforskriften bør endres slik at de som ønsker å slutte får refundert utgifter til slike legemidler.
  • Det finnes god dokumentasjon på at tobakksindustrien i årevis har forsøkt, og ofte lyktes med, å undergrave helsemyndigheters tobakksforebyggende arbeid. Arbeidet med å forhindre industriens påvirkning av tobakkspolitikken må intensiveres.

Hvert år fører røyking til 6000 dødsfall i Norge. Det utgjør 15 prosent av alle dødsfall. Denne statistikken kan vi ikke lenger stå og se på. Bare ved å gå offensivt til verks kan vi gjøre noe med det faktum at titusenvis av nordmenn får røykerelatert kreft i årene som kommer.

Var dette nyttig?