Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og Anne Lise Ryel møttes under Arendalsuka 2019.

 

Europa står overfor en rekke store utfordringer. Klimakrisen, sunne hav, klimanøytrale byer, sunn jord og mat, og kreft er fem av dem. For å løse disse utfordringene har EU-kommisjonen etablert et program kalt Horisont Europa. Fem nedfelte ekspertgrupper skal denne høsten gå i gang med å definere hva som må forskes på for å løse problemene.

I gruppa som skal utarbeide målene for kreftforskning sitter Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. Hun deler bord med 14 andre internasjonale eksperter, med ulik bakgrunn og kompetanse på kreftfeltet.

– Kreft er en voksende global utfordring, og det er flott at dette nå er definert som én av fem viktige satsingsområder i Europa. Jeg har stor tro på at dette vil føre til fremskritt på kreftforskningsfeltet, og det er ærefullt å få delta i dette historiske arbeidet, sier Ryel.

Av over 2100 søkere, er Ryel én av to nordmenn som er utpekt til å sitte i ekspertgruppene. Per Espen Stoknes, førsteamanuensis fra Handelshøyskolen BI, er valgt inn i klimaforskningsgruppen.

Milliardsatsing

Det er satt av 942 milliarder kroner til forskning gjennom Horisont Europa. Om lag halvparten vil bli brukt på forskning innen de fem store utfordringene, mens de resterende milliardene blir utdelt til andre innovative prosjekter. Forskningen skal foregå frem til år 2027.

– For å løse de komplekse utfordringene på kreftfeltet er det svært viktig å forene forskere på tvers av landegrensene. Horisont Europa åpner opp for et unikt samarbeid, som i tillegg blir tungt finansiert. Det lover veldig godt for fremtidens kreftpasienter.

For Ryel blir det spesielt viktig å blant annet løfte frem pasient- og brukerstemmen i forskningen.

Norsk støtte

Norge bidrar økonomisk inn i Horisont Europa. Det er derfor viktig for norske myndigheter at vi er representert i ekspertgruppene. To statsråder, Bent Høie fra Helse- og omsorgsdepartementet og Iselin Nybø fra Kunnskapsdepartementet, har anbefalt Ryel til Horisont Europa.

– Det er flott at jeg har tillit fra regjeringen. Selv om Norge ikke er en del av EU, så er vi strekt tilknyttet alt som skjer på forsknings- og innovasjonsfeltet i Europa. Å delta i Horisont Europa vil forsterke vår tilstedeværelse, og bidra til mer samhandling på toppnivå, sier Ryel.