Snart klart for proton

I grunnsteinen til nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet la Ingrid Stenstadvold Ross i dag ned et «Fuck Cancer»-armbånd. Det var ingen tilfeldighet.

Ingrid Stenstadvold Ross sammen med helseminister Bent Høie under grunnsteinsnedleggelsen ved Radiumhospitalet. Foto: Oslo universitetssykehus

–De siste fem årene har Kreftforeningen og Ung Kreft hjulpet tusenvis av frivillige med å perle slike armbånd. De selges til inntekt for forskning og hjelp til barn og unge som er berørt av kreft. Og siden det er nettopp denne gruppen som synes å ha aller størst nytte av protonbehandling, kjennes det riktig å la armbåndet bli vårt bidrag til grunnsteinen, sa vår generalsekretær under seremonien.

Stadig flere overlever kreft. Men for mange er livskvaliteten forringet etter intens medikamentell behandling og stråling. Minst én av tre rammes av senskader. Det vil protonterapi bidra til å endre. Behandlingen gir færre stråleskader og langtidsbivirkninger. Dermed kan flere leve et normalt liv etter kreftsykdommen.

Hentes hjem

Ingrid Stenstadvold Ross med Fuck Cancer-armbåndet. Foto: Edvin Dahle/HSØ.

I dag sendes norske pasienter, både barn og voksne, utenlands når de behøver protonterapi. Men i 2024 åpnes protonsentre både på Radiumhospitalet og ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Det gir et løft i kreftbehandlingen for pasienter over hele landet.

Pasientbehandlingen skal integreres med kunnskapsutvikling og forskning av høy kvalitet, med sikte på at enda flere etter hvert skal kunne dra nytte av enda bedre behandling.

–Vi i Kreftforeningen kommer til å følge nøye med på at politikerne bevilger midlene som kreves for å nå ambisjonen om at ca. 75 prosent av pasientene skal delta i kliniske studier, sa Ross under seansen på det som fortsatt er en byggeplass.

Var dette nyttig?