Tobakkspolitikk viktigst i Folkehelsemeldingen

Da Helse- og omsorgskomiteen inviterte til muntlig høring om Folkehelsemeldingen i dag, 9. mai, valgte vi å løfte frem tobakk som et særskilt viktig område.

– Folkehelse og folkehelsepolitikk er viktig. Det å redusere risikoen for sykdom og legge til rette for bedre helse i befolkningen, er en oppgave vi tar på alvor. Noe av det vi ser som viktigst å trekke frem, er tobakk, sa vår generalsekretær, Anne Lise Ryel under høringen.

Hun la spesielt vekt på tre faktorer som har stor betydning:

  1. Vi må hjelpe de som røyker med å slutte. Over 60 prosent av røykerne sier at de har lyst til å slutte. I Danmark har de prøvd å gi gratis røykeslutthjelp i form av medisiner, og slutteveiledning på samme tid. Dette har hatt god effekt og fungert veldig bra. Vi bør gjøre det samme i Norge: Røykesluttveiledning og gratis røykesluttmedisiner for storrøykere.
  2. Vi har, sammen med Folkehelseinstituttet satt i gang et prosjekt på seks sykehus der røykere får hjelp til å slutte i forbindelse med kreftbehandling – fordi det er dokumentert at behandlingen har bedre effekt hvis du ikke røyker. Det avgjørende her er motivasjonen til røykerne der og da, og at de tilbys beste praksis i form av profesjonell røykesluttveiledning og -medisiner. Håpet er at disse pasientene fortsetter å være røykfrie etterpå også.
  3. Vi må følge opp de forpliktelsene vi har i Tobakkskonvensjonen. Særlig punktet som advarer mot at industrien prøver å påvirke tobakkspolitikken – noe de gjør med stort hell og ulike metoder.

– Vi registrerer med glede at regjeringen nå vil følge opp tobakkskonvensjonen  med konkrete tiltak mot industrien, sa Ryel.

Hun viste også til at andelen unge som røyker av-og-til fortsatt er urovekkende høy, og at vi må få bukt med.

Ryel la også vekt på at god folkehelsepolitikk er når samfunnet legger til rette for et miljø hvor det sunne valg er det enkle. Da må tiltakene være universelle, man kan ikke legge ansvaret på individet og satse på at enkeltmennesket skal ta fornuftige valg.

En folkehelsemelding er et politisk dokument, en Stortingsmelding, der regjeringen orienterer Stortinget om målsettinger, politikk og rammer for folkehelseområdet innenfor en bestemt tidsperiode.

Hele Folkehelsemeldingen kan leses på regjeringen.no

Var dette nyttig?