Vil sikre tobakksfri generasjon gjennom nytt salgsforbud

Dagens åtteåringer vil ikke få kjøpt tobakk når de blir myndige, hvis vi får gjennomslag for vårt siste innspill til norske myndigheter.

I løpet av 2018 skal regjeringen legge frem en strategi for å forhindre at en ny generasjon blir avhengig av tobakk. Denne planen bør inneholde et forbud mot salg for alle som er født etter 2010.

– Det vil sikre at visjonen om et tobakksfritt samfunn blir en realitet. Det er ingen som vil at barn og unge skal bli avhengig av tobakk. De som begynner, starter oftest før de er 18 år, og blir avhengig lenge før de er myndige. Skal vi unngå at en ny generasjon begynner å røyke og snuse, med alle de helseproblemene det medfører, må vi ta i bruk nye tiltak, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

Minst 95 000 grunner

I dag, 31. mai, er Verdes tobakksfrie dag. Kreftforeningen bruker dagen til å minne om den sterke sammenhengen mellom tobakk og kreft. Så mange som 95 000 nordmenn vil kunne unngå kreft de neste 30 årene dersom ingen røyker.

– Dette er tross alt bare tallene for kreft. Mange røykere rammes også av hjerte- og karsykdommer, for ikke å snakke om kols. Hvert år dør over 6 000 personer av røyking i Norge. Dette er helt unødvendig, det koster den enkelte mye lidelse og er enormt dyrt for samfunnet, sier Ryel.

Vi har derfor også gitt innspill om at røykerne må få bedre hjelp til å slutte. Alle som røyker bør få slutteveiledning når de er i kontakt med helsevesenet, og røykesluttpreparater bør være gratis.

Befolkningen i ryggen

Kreftforeningen jobber for et tobakksfritt samfunn innen 2025, og har befolkningen i ryggen. 70 prosent ønsker et røykfritt Norge. Også politisk er det bred enighet om at vi skal bli et tobakksfritt samfunn på sikt. For at dette skal bli en realitet trenger vi politikere som setter inn konkrete tiltak.

– Den beste måten å unngå at noen blir avhengig av tobakk er at de aldri får sjansen til å begynne. Få tiltak er da bedre enn å gjøre produktene utilgjengelige, sier Ryel.

Var dette nyttig?