Bli frivillig på sykehus

Å være på sykehus kan innebære mye ventetid og lange dager. Da kan det være godt at noen er til stede for å tilby et avbrekk fra sykehushverdagen.

Foto: Ole Martin Wold

Frivillige på sykehus er til stede for pasienter og pårørende i en sårbar situasjon. Som frivillig gir du en pause i sykehushverdagen, og du kommer i kontakt med mange mennesker som kanskje ellers ikke ville fått informasjon om Kreftforeningens og/eller Vardesenterets tilbud. Du blir en del av et team med andre frivillige, får god opplæring i starten og jevnlig tilbud om erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Hva kan du bidra med?

  • Slå av en prat med pasienter og pårørende, enten i poliklinikk, dagligstue eller inne på rom på sengeposten
  • Tilberede og servere for eksempel vafler og kaffe til pasienter og pårørende
  • Fortelle om Kreftforeningens og/eller Vardesenterets tilbud

Hvem ser vi etter?

  • Du må ha fylt 18 år for å være frivillig på sykehus
  • Du er nysgjerrig på mennesker og er ikke redd for å ta kontakt med folk
  • Du må kunne møte pasienter, pårørende og andre interesserte på en god måte
  • Du må mestre selvstendig jobbing og samarbeid med andre, samt utvise god rolleforståelse

Alle som er frivillige hos oss er ambassadører for kreftsaken. Vi treffer mange mennesker, og noen ganger er de i en sårbar situasjon. At vi er pålitelige er derfor ekstra viktig. Vi forventer også at frivillige er snus- og røykfrie på aktiviteter i regi av Kreftforeningen.

Hvor mye tid tar det?

  • Opplæring ved oppstart: E-læring, to til tre opplæringsvakter samt Vardesenterkurs der aktiviteten gjennomføres i samarbeid med Vardesenteret
  • Vakter i henhold til halvårsplan, minimum to gagner i gjennomsnitt per måned
  • Deltakelse på frivilligsamlinger en til to ganger i året 

Ja, jeg vil bli frivillig

Hvilke aktiviteter som trenger frivillige, og hvor i landet, varierer. Meld interesse, så kontakter vi deg og forteller om hvilke aktiviteter som har behov akkurat nå.

Var dette nyttig?