Bli frivillig på sykehus

Å være på sykehus kan innebære mye ventetid og lange dager. Da kan det være godt at noen er til stede for å tilby et avbrekk fra sykehushverdagen.

Frivillige på sykehus i Levanger
Foto: Ole Martin Wold

Frivillige på sykehus er til stede for pasienter og pårørende i en sårbar situasjon. Som frivillig gir du en pause i sykehushverdagen, og du kommer i kontakt med mange mennesker som kanskje ellers ikke ville fått informasjon om Kreftforeningens og/eller Vardesenterets tilbud. Du blir en del av et team med andre frivillige, får god opplæring i starten og jevnlig tilbud om erfaringsutveksling og faglig påfyll.

For øyeblikket er det Trondheim og Bergen som har tilbud om dette.

Hva kan du bidra med?

 • Slå av en prat med pasienter og pårørende, enten i poliklinikk, dagligstue eller inne på rom på sengeposten
 • Tilberede og servere for eksempel vafler og kaffe til pasienter og pårørende
 • Fortelle om Kreftforeningens og/eller Vardesenterets tilbud

Hvem ser vi etter?

 • Du må ha fylt 18 år for å være frivillig på sykehus
 • Du er nysgjerrig på mennesker og er ikke redd for å ta kontakt med folk
 • Du må kunne møte pasienter, pårørende og andre interesserte på en god måte
 • Du må mestre selvstendig jobbing og samarbeid med andre, samt utvise god rolleforståelse
 • For øyeblikket er det sykehus i Trondheim og Bergen som trenger frivillige.

Alle som er frivillige hos oss er ambassadører for kreftsaken. Vi treffer mange mennesker, og noen ganger er de i en sårbar situasjon. At vi er pålitelige er derfor ekstra viktig. Vi forventer også at frivillige er snus- og røykfrie på aktiviteter i regi av Kreftforeningen.

Hvor mye tid tar det?

 • Opplæring ved oppstart: E-læring, to til tre opplæringsvakter samt Vardesenterkurs der aktiviteten gjennomføres i samarbeid med Vardesenteret
 • Vakter i henhold til halvårsplan, minimum to gagner i gjennomsnitt per måned
 • Deltakelse på frivilligsamlinger en til to ganger i året 

Ja, jeg vil bli frivillig

Vil du bidra som frivillig? Du må ikke ha erfaring med kreft – bare ha lyst til å bidra! Hvilke aktiviteter som trenger frivillige, og hvor i landet, varierer. Meld interesse, så kontakter vi deg og forteller om hvilke aktiviteter som har behov akkurat nå.

Var dette nyttig?