Bli frivillig på Temakafé

Temakafé er et lokalt møtested for kreftpasienter, pårørende og etterlatte.

Et rom fylt av mennesker som sitter rundt bord og lytter til to personer som snakker fra en scene. Foto.

Frivillige på Temakafé planlegger og arrangerer kafésamlinger for et halvt år om gangen. Som frivillig er du med på å skape en god arena for voksne berørt av kreft i ditt lokalmiljø. Du blir en del av et team med andre frivillige, får god opplæring i starten og jevnlig tilbud om erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Hva kan du bidra med?

 • Planlegge og gjennomføre temakafeen sammen med andre frivillige
 • Utføre praktiske oppgaver som handling og ordning av lokalet
 • Lage og servere enkel bevertning til gjestene

Hvem ser vi etter?

 • Du må ha fylt 18 år for å være frivillig på Temakafé
 • Du har evne til å møte personer som er berørt av kreft i ulike situasjoner og faser
 • Du har et ønske om å lage en god møteplass for personer som er berørt av kreft
 • Du må trives med praktiske oppgaver
 • Du må trives med å samarbeide med andre frivillige i en gruppe

Alle som er frivillige hos oss er ambassadører for kreftsaken. Vi treffer mange mennesker, og noen ganger er de i en sårbar situasjon. At vi er pålitelige er derfor ekstra viktig. Vi forventer også at frivillige er snus- og røykfrie på aktiviteter i regi av Kreftforeningen.

Hvor mye tid tar det? 

 • Opplæring ved oppstart, e-læring og kurs på til sammen syv timer
 • En Temakafé varer i to timer, men du som frivillig må beregne tre timer totalt
 • Temakafeer arrangeres jevnlig, fra hver uke til hver måned. Det er forventet at du er med minst én gang per måned.
 • Du må kunne forplikte deg til å være frivillig i minst seks måneder

Ja, jeg vil bli frivillig

Vil du bidra som frivillig? Du må ikke ha erfaring med kreft – bare ha lyst til å bidra! Hvilke aktiviteter som trenger frivillige, og hvor i landet, varierer. Meld interesse, så kontakter vi deg og forteller om hvilke aktiviteter som har behov akkurat nå.

Var dette nyttig?