Meld interesse som brukerrepresentant

I Kreftforeningen er vi opptatt av at pasienter og pårørende skal være med og påvirke beslutninger som angår dem. Som brukerrepresentant i Kreftforeningen vil du sitte i utvalg, grupper eller ulike prosjekter på ulike nivå i helse- og velferdstjenestene. 

Vi mener at pasienter og pårørende skal få være med og påvirke beslutninger som angår dem – både direkte i egen behandling, i utviklingen av tilbudene og tjenestene de får og i de store beslutningene som tas i helse- og velferdstjenestene på systemnivå. Dette kalles brukermedvirkning. Pasienter og pårørende sitter på verdifulle erfaringer og perspektiver som kan bidra til at vi får bedre helse og velferdstjenester. 

Hva gjør en brukerrepresentant?

Brukermedvirkning foregår på ulike nivå. Som brukerrepresentant i Kreftforeningen vil du sitte i utvalg, grupper eller ulike prosjekter på ulike nivå i helse- og velferdstjenestene. 

Kreftforeningen har brukerrepresentanter i Helseforetaket (sykehus), NAV, kommuner, rehabiliteringsinstitusjoner og prosjekter i samarbeid privat næringsliv. 

Kreftforeningen samarbeider tett med våre brukerrepresentanter og spiller inn saker som kan være av interesse for vår pasient- og pårørendegruppe.

Alle brukerrepresentanter blir kurset.

Hvem kan bli brukerrepresentant?

Brukerrepresentanter fra Kreftforeningen har:  

  • Personlig erfaring med kreft, som pasient eller pårørende.  
  • Medlemskap i Kreftforeningen eller en pasientforening.  
  • Tillit fra organisasjonen 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Gina Barstad på e-post: Gina.Barstad@kreftforeningen.no

Meld interesse som brukerrepresentant

Meld din interesse ved å kontakte Gina Barstad på e-post gina.barstad@kreftforeningen.no

Alle bakgrunnsopplysninger blir oppbevart under sikre forhold hos oss. Vi behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og kravene Datatilsynet setter. Mer informasjon om dette finner du i vår personvernerklæring

Du kan når som helst melde deg ut av panelet, dersom du ønsker det.

Brukermedvirkning foregår på ulike nivå. Du kan enten bidra med å melde interesse for å bli brukerrepresentant (omtales på denne siden) eller via vårt brukerpanel (omtales på en annen side).

Var dette nyttig?