JA TIL

Folkehelse for alle

Regjeringen har valgt å gjøre skadelige og usunne varer billigere og mer tilgjengelige, midt i en pandemi. Vi sier nei til billigere snus, alkohol og sukker – og ja til folkehelse for alle. Er du enig?

Budsjettforliket fra høsten 2020 er et tilbakeslag for folkehelsen. I en tid der god helse viser seg å være viktigere enn noen gang, er prisavslag på skadelige varer det siste vi trenger.

2 av 3 dødsfall knyttet til ikke-smittsomme sykdommer

I Norge er to av tre dødsfall knyttet til ikke-smittsomme sykdommer. Tobakk, alkohol og usunt kosthold er de største risikofaktorene for å utvikle disse. Mennesker med kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes, er også mer sårbare for covid-19 enn andre.

I strid med råd fra WHO og helsepolitiske mål

Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Rådet for psykisk helse, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen står bak folkehelseoppropet. Sammen danner vi NCD-alliansen, som representerer de største ikke-smittsomme sykdommene; diabetes, kreft, psykiske lidelser, kroniske lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer.

Vi mener at regjeringen

 • handler stikk i strid med egne helsepolitiske mål
 • går imot klare råd fra WHO
 • går imot forpliktelsene Norge har om å bidra til å redusere ikke-smittsomme sykdommer

26 organisasjoner og over 1900 enkeltpersoner har allerede signert

Følgende organisasjoner står bak oppropet.

NCD-alliansen, som består av

 • Kreftforeningen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Rådet for Psykisk Helse
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Diabetesforbundet

Andre organisasjoner og foreninger

 • Legeforeningen
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Den norske tannlegeforening
 • Norsk Forening for Ernæringsvitenskap
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Folkehelseforeningen
 • Norges Astma- og Allergiforbund
 • Kost- og ernæringsforbundet
 • Norsk forening for fedmeforskning
 • Norsk Tannpleierforening
 • Actis
 • Blå Kors Norge
 • Priority Research Centre Lifecourse Nutrition, Universitetet i Agder
 • Bjørknes Høyskole
 • Aktiv mot kreft
 • Tannhelsesekretærenes Forbund
 • Norsk medisinstudentforening
 • Hjernesvulstforeningen
 • IOGT i Norge
 • FORUT
 • NordAN

Ønsker din organisasjon å signere oppropet?
Kontakt Carina Alm i Kreftforeningen på carina.alm@kreftforeningen.no.

→ Signer underskriftskampanjen

Jeg mener at det må legges bedre til rette for at flere kan leve sunt. Derfor sier jeg nei til billigere snus, alkohol og sukker.

Del underskriftskampanjen

Del på Facebook ––––

Ønsker din organisasjon å signere eller har du spørsmål?

Kontakt Carina Alm i Kreftforeningen på carina.alm@kreftforeningen.no.

Alle underskrifter telles og brukes i arbeidet med å få myndighetene til å forstå at vi er mange som ønsker en hverdag der det er lettere å ta gode helsevalg. Vi viser kun til antallet signaturer, ikke til navn. Personopplysningene slettes etter at kampanjen avsluttes. Ta kontakt på post@kreftforeningen.no dersom du ønsker å slette din signatur.

Var dette nyttig?