Ja til folkehelse for alle


JA TIL

Folkehelse for alle

Regjeringen har valgt å gjøre skadelige og usunne varer billigere og mer tilgjengelige, midt i en pandemi. Vi sier nei til billigere snus, alkohol og sukker – og ja til folkehelse for alle. Er du enig?

Budsjettforliket fra høsten 2020 er et tilbakeslag for folkehelsen. I en tid der god helse viser seg å være viktigere enn noen gang, er prisavslag på skadelige varer det siste vi trenger.

2 av 3 dødsfall knyttet til ikke-smittsomme sykdommer

I Norge er to av tre dødsfall knyttet til ikke-smittsomme sykdommer. Tobakk, alkohol og usunt kosthold er de største risikofaktorene for å utvikle disse. Mennesker med kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes, er også mer sårbare for covid-19 enn andre.

I strid med råd fra WHO og helsepolitiske mål

Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Rådet for psykisk helse, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen står bak folkehelseoppropet. Sammen danner vi NCD-alliansen, som representerer de største ikke-smittsomme sykdommene; diabetes, kreft, psykiske lidelser, kroniske lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer.

Vi mener at regjeringen

 • handler stikk i strid med egne helsepolitiske mål
 • går imot klare råd fra WHO
 • går imot forpliktelsene Norge har om å bidra til å redusere ikke-smittsomme sykdommer

33 organisasjoner og over 2950 personer har allerede signert

 1. Kreftforeningen
 2. Nasjonalforeningen for folkehelsen
 3. Rådet for Psykisk Helse
 4. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 5. Diabetesforbundet
 6. Legeforeningen
 7. Norsk Sykepleierforbund: Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder
 8. Den norske tannlegeforening: Morten H. Rolstad, generalsekretær
 9. Norsk Forening for Ernæringsvitenskap: Camilla Sanne Huseby, styreleder
 10. Kliniske ernæringsfysiologers forening: Mandeep Kaur Bains, styreleder
 11. Folkehelseforeningen: Johan Lund, generalsekretær
 12. Norges Astma- og Allergiforbund: Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær
 13. Kost- og ernæringsforbundet: Arnt Steffensen, leder
 14. Norsk forening for fedmeforskning: Jørn Sagen, leder
 15. Norsk Tannpleierforening: Hilde Aga, leder
 16. Actis: Pernille Huseby, generalsekretær
 17. Blå Kors Norge: Trine Stensen, generalsekretær
 18. Priority Research Centre Lifecourse Nutrition, Universitetet i Agder
 19. Bjørknes Høyskole
 20. Aktiv mot kreft
 21. Tannhelsesekretærenes Forbund
 22. Norsk medisinstudentforening
 23. Hjernesvulstforeningen
 24. IOGT i Norge
 25. FORUT
 26. NordAN
 27. CarciNor
 28. Melanomforeningen
 29. Brystkreftforeningen
 30. Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge
 31. Norsk Fysioterapeutforbund
 32. Juvente
 33. DNT – Edru Livsstil

Ønsker din organisasjon å signere oppropet?
Kontakt Carina Alm i Kreftforeningen på carina.alm@kreftforeningen.no.

I tillegg til alle som har signert underskriftskampanjen, har en lang rekke fagfolk gitt sin støtte til oppropet:

 1. Jøran Hjelmesæth, leder av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, leder av Nasjonalt råd for ernæring og professor ved UiO
 2. Liv Elin Torheim, professor i samfunnsernæring ved OsloMet, nestleder i Nasjonalt råd for ernæring
 3. Samira Lekhal, overlege, dr. med, Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst
 4. Maja-Lisa Løchen, professor, UiT
 5. Helle Margrete Meltzer, Folkehelseinstituttet, medlem av Nasjonalt råd for ernæring
 6. Marianne Hope Abel, ph.d., Folkehelseinstituttet
 7. Therese Fostervold Mathisen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Avd. Helse og Velferd
 8. Ida Synnøve Grini, Food EPIs ekspertgruppe
 9. Berit Elisabeth Skei, Avdeling for tannpleievitenskap, UiO
 10. Kari Hege Mortensen, klinisk ernæringsfysiolog og folkehelsearbeider, Food EPIs ekspertgruppe
 11. Helen Engelstad Kvalem, studieleder innen fagområdet ernæring, OsloMet
 12. Lars T. Fadnes, professor ved Universitetet i Bergen
 13. Jutta Dierkes, professor i klinisk ernæring ved UiB
 14. Nanna Lien, professor, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 15. Wenche Barth Eide, Emerita,  Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 16. Amanda Rundblad, postdoktor, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 17. Hanne Hennig Havdal, stipendiat, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO, Food EPIs ekspertgruppe
 18. Linn Bøhler, stipendiat ved UiO, Food-EPIs ekspertgruppe
 19. Kjersti Koffeld, medlem av Food EPIs ekspertgruppe
 20. Marian Kjellevold, Havforskningsinstituttet
 21. Merete Hagen Helland, førsteamanuensis mat og helse, Universitetet i Stavanger
 22. Guri Skeie, professor i ernæring, Institutt for samfunnsmedisin, UiT
 23. Inger Torhild Gram, professor dr. med, Institutt for samfunnsmedisin, UiT
 24. Torkjel M Sandanger, professor Institutt for samfunnsmedisin, UiT
 25. Gerd Berge, førsteamanuensis Tumorbiologisk Forskningsgruppe, UiT
 26. Kristin Benjaminsen Borch, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, UIT
 27. Ina Midttun, universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisin, UiT
 28. Cecilie Maria Ness, Institutt for medisinsk biologi, UiT
 29. Patrik Hansson, førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, UiT
 30. Eiliv Lund, Tromsø, UiT
 31. Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet
 32. Audun Korsæth, medlem av Nasjonalt råd for ernæring
 33. Lisbeth Dahl, medlem i Nasjonalt Råd for ernæring
 34. Kirsten Bjørklund Holven, medlem i Nasjonalt råd for ernæring
 35. Erik Arnesen, UiO, medlem i Nasjonalt råd for ernæring
 36. Karianne Svendsen, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 37. Pi Leth Lundvig, Food EPIs ekspertgruppe
 38. Hilde A. Søberg Andreassen, tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune
 39. Helen K. Røstad -Tollefsen, Bærum kommune, UiO
 40. Berit Elisabeth Skei, Tannpleierutdanningen, UiO
 41. Inger Lise Fevang Jensen, tidligere leder av Landslaget for mat og helse i skolen
 42. Jacob J. Christensen, Nasjonal kompetansetjeneste for FH, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 43. Eli Skeie, klinisk ernæringsfysiolog og ph.d.-kandidat
 44. Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog
 45. Pia Bålsrud, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 46. Marit Kolby Zinöcker, høyskolelektor Bjørknes Høyskole
 47. Ella Heyerdahl, klinisk ernæringsfysiolog og høyskolelektor, Bjørknes Høyskole
 48. Silje Laberg, bachelor i ernæring, Bjørknes Høyskole
 49. Ulrike Liisberg, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole
 50. Elin Sørli Kildahl, klinisk ernæringsfysiolog, Bjørknes Høyskole
 51. Sverre Ryland Glomnes, bachelor i ernæring, Bjørknes Høyskole
 52. Corsin Hösli, bachelor i ernæring, Bjørknes Høyskole
 53. Randi J Tangvik, Universitetet i Bergen
 54. Ragnhild Breivik, Oslo kommune/skolemat
 55. Katina Handeland, M.Sc Ph.D, BASF A/S
 56. Kristine Engebretsen Illøkken, ph.d., UiA
 57. Sabrina Ionata Granheim, stipendiat, Seksjon for Folkehelse, Høgskolen i Innlandet
 58. Ingeborg Barth Vedøy, ph.d.-stipendiat, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet
 59. Nina Cecilie Øverby, leder, Prioritert forskningssenter Lifecourse nutrition, UiA
 60. Anne Selvik Ask, dosent i mat og helse, Prioritert forskningssenter Lifecourse nutrition, UiA
 61. Anine C. Medin, førsteamanuensis, Prioritert forskningssenter Lifecourse nutrition, UiA
 62. Christine Helle, postdoktor, Prioritert forskningssenter Lifecourse nutrition, UiA
 63. Tormod Bjørkkjær, førsteamanuensis i ernæring, Prioritert forskningssenter Lifecourse nutrition, UiA
 64. Wim Van Daele, førsteamanuensis, Prioritert forskningssenter Lifecourse Nutrition, UiA
 65. Erik Grasaas, seniorrådgiver, Prioritert forskningssenter Lifecourse Nutrition, UiA
 66. Frøydis Nordgård Vik, professor, ph.d., Prioritert forskningssenter Lifecourse Nutrition, UiA
 67. Dagrun Engeset, førsteamanuensis, Prioritert forskningssenter Lifecourse Nutrition, UiA
 68. Elisabet Rudjord Hillesund, Professor i ernæring, Prioritert forskningssenter Lifecourse Nutrition, UiA
 69. Ida Ulrikke Valand, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA
 70. Camilla Fløysvik Seldal, master human ernæring
 71. Anna Oppedal Tokheim, styremedlem Norsk Selskap for Ernæring
 72. Mia Blakstad, stipendiat, medlem Norsk Selskap for Ernæring
 73. Margrethe Røed, stipendiat og universitetslektor, UiA
 74. Marianne Molin, førsteamanuensis i samfunnsernæring, OsloMet
 75. Patrick Foss Johansen, ph.d.-stipendiat, Seksjon for folkehelse, Høgskolen i Innlandet
 76. Amelia Haile, høgskolelektor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap/folkehelse, Høgskolen i Innlandet
 77. Stine Pedersen Svarthe, daglig leder i Bare Bra Barnemat AS
 78. Laura Terragni, førsteamanuensis, OsloMet
 79. Elisabeth A. Øhman, stipendiat, Avdeling for ernæringsvitenskap, klinisk ernæringsfysiolog OUS
 80. Camilla Bjornes, master i folkehelse, UiA
 81. Hanne Andersen Dversnes, universitetslektor, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA
 82. Sissel H. Helland, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA
 83. Maria Fossli, klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat, OUS
 84. Hanne Müller, førsteamanuensis, OsloMet    
 85. Kari H. Bugge, Fagdirektør og ernæringsfysiolog, Roede AS
 86. Håvard Gram, seniorrådgiver, Oslo
 87. Astri J. Meen, Ernæringsstudiet, UiT
 88. Marianne Klevmoen, UiO
 89. Øivind Kristensen, fagkonsulent
 90. Asta Bye, OsloMet
 91. Ingebjørg Gram, Oslo
 92. Anne Katrine Wahl, Oslo
 93. Stine Treider Arnesen

Signer underskriftskampanjen:

Jeg mener at det må legges bedre til rette for at flere kan leve sunt. Derfor sier jeg nei til billigere snus, alkohol og sukker.

Del underskriftskampanjen

Del på Facebook

Del på Twitter

Ønsker din organisasjon å signere eller har du spørsmål?

Kontakt Carina Alm i Kreftforeningen på carina.alm@kreftforeningen.no.

Alle underskrifter telles og brukes i arbeidet med å få myndighetene til å forstå at vi er mange som ønsker en hverdag der det er lettere å ta gode helsevalg. Vi viser kun til antallet signaturer, ikke til navn. Personopplysningene slettes etter at kampanjen avsluttes. Ta kontakt på post@kreftforeningen.no dersom du ønsker å slette din signatur.

Var dette nyttig?