Fordeler ved røykeslutt før kreftbehandling

Slutter du å røyke før kreftbehandlingen starter, øker du sjansen for god effekt av både kirurgi, strålebehandling og cellegift.

Fordelene ved røykeslutt gjelder uansett hvor mye eller lenge du har røyket tidligere – og uavhengig av om diagnosen har en kjent sammenheng med røyking eller ikke.

Å slutte å røyke øker sjansen for

 • bedre behandlingsresultat
 • mindre bivirkninger
 • færre infeksjoner
 • bedre pust (respirasjon) og blodsirkulasjon
 • mer energi og bedre livskvalitet

Å fortsette å røyke øker risikoen for

 • redusert effekt av behandlingen
 • komplikasjoner etter operasjon, dårligere sårheling og lengre rehabilitering
 • hjerte- og lungekomplikasjoner
 • tilbakefall av kreft
 • andre kreftsykdommer
 • kortere levetid

Slik påvirker røyking behandlingen

Kreftpasienter som slutter å røyke før cellegift og stråling, opplever færre plager enn pasienter som fortsetter å røyke.

 • Røyking kan hemme sårheling etter kirurgisk behandling og øke sannsynligheten for infeksjoner i såret. Røyking øker også risikoen for alvorlige lungekomplikasjoner under narkose fordi røykere generelt har mer slim i luftveiene og er mindre i stand til å hoste det opp.
 • Strålebehandling er avhengig av oksygen for å virke effektivt. Røyking fører til redusert oksygennivå i blodet og kan dermed redusere effekten av behandlingen. Røyking under strålebehandling er også forbundet med soppinfeksjon i munnen, smaksforandringer, munntørrhet, redusert stemmekvalitet, vekttap, avmagring, fatigue (utmattelse) lungebetennelse og ben- og bløtvevsnekrose (snl.no).
 • Kreftmedisin, som for eksempel cellegift og immunterapi, transporteres med blodet. Røyking kan både gjøre det vanskeligere for medisinen å nå frem til kreftcellene og at medisinen virker dårligere. De som røyker kan også oppleve forverring av bivirkninger som vekttap, avmagring, fatigue (utmattelse) og skader på lunge og hjerte.

Her får du hjelp til å slutte å røyke

Mange velger å slutte å røyke på egen hånd, men veiledning kombinert med røykeslutt-medisiner øker muligheten for å lykkes. Du kan be om veiledning hos fastlegen din eller på frisklivssentraler (helsenorge.no), som finnes i mange kommuner.

Uansett om du slutter alene eller med veiledning, er det godt å ha en plan for hva du skal gjøre når røyksuget melder seg – for det gjør det for de fleste. Det fine er at suget sjelden varer i mer enn 2–4 minutter, og at det kommer stadig sjeldnere. Har du klart deg uten røyk i 28 dager, har du fem ganger større sjanse for å slutte for godt.

Røykeslutt i kreftbehandling – evaluering av et røykesluttprogram

Nærmere 70 prosent av dem som røyker i dag, ønsker å slutte. Å slutte å røyke før oppstart av kreftbehandling kan bedre behandlingseffekten og redusere bivirkningene, sammenlignet med det å fortsette å røyke.

Selv om røykeslutt er en kjempegod investering, ja kanskje det viktigste pasientene selv kan gjøre for å bedre prognosen sin, kan det være vanskelig å holde seg røykfri gjennom en kreftbehandling.

Kreftpasienter ved seks sykehus i Norge fikk tilbud om å delta i et røykesluttprogram ved avdelingen de skulle gjennomgå kreftbehandling. De fikk sin egen røykesluttveileder og tilbud om gratis røykesluttmedisin. Hvordan gikk det?

Les mer i Folkehelseinstituttet (FHI) sin rapport Røykeslutt i kreftbehandling

Var dette nyttig?