Gevinstene er store, ved at:

 • Driftskostnadene er lavere både for avsender og mottaker
 • Fakturahåndteringen er mer effektiv og kvaliteten bedre
 • Mindre bruk av papir sparer miljøet

 

Hva er elektronisk faktura?

 • Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra selger til kjøper uten manuell behandling i overføringen
 • I Norge er det fastsatt et standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidet fra en europeisk standard. I Norge heter formatet Elektronisk Handelsformat – EHF. 
 • Overføring av fakturafilene skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokumenter i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. 
 • Elektronisk adresse til virksomheten er virksomhetens organisasjonsnummer.
 • Vi er registrert i Elma registeret, nødvendig opplysninger for nedlastning finnes ved å søke på vårt organisasjonsnummer 951 812 528

Se spørsmål og svar om EHE på anskaffelser.no

Krav til merking av fakturaer

 • Faktura må være stilet til korrekt firmanavn (Husk også å sjekke at organisasjonsnummeret på mottaker er korrekt dersom fakturaen sendes elektronisk)
 • Fakturaen må inneholde avsenders organisasjonsnummer og bankkontonummer
 • Deres referanse må inneholde max 4 siffer, Dette skal oppgis av Kreftforeningen ved bestilling. 

 

Elektronisk faktura er ikke pdf-fil i epost eller link til fakturahotell.

 

Hva må du som leverandør gjøre?

Som leverandør må du inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at du selv eller via andre kan levere Elektronisk handelsformat (EHF). Du kan produsere dine fakturaer i EHF i et eget fakturasystem, benytte formidlingstjenester som er knyttet til aksesspunkt eller bruke en nettbasert fakturaportal.

Hvis du ikke har mulighet for å produsere faktura i eget regnskapssystem, ikke har et regnskapssystem, eller har mulighet for å koble deg til et aksesspunkt, er nettbasert fakturaportal et alternativ. En nettbasert fakturaportal er en løsning der du kan registrere din faktura og få den sendt på rett måte. For mer informasjon om dette, se http://anskaffelser.no/e-handel/artikler/web-faktura-leverandorer

Bruk av bedriftsportal hos bankene er også et alternativ. Ta kontakt med din bank for eventuelle spørsmål.

 

Sende faktura på annet format enn EHF

Pdf-fakturaer sendes på e-post til 4350@invoicecenter.net

 

Krav til faktura innsendt pr mail:

 • 1 Vedlegg pr mail (max 2 MB)
 • Vedlegget må inneholde en komplett faktura
 • Vedleggets filnavn må ikke inneholde spesialtegn eller æøå 
 • Vedlegget må være i formatet PDF eller TIFF (gruppe4). Øvrige vedlegg ignoreres
 • Eventuelle underlag til faktura må legges inn i samme vedleggsfil som fakturaen
 • Faktura merkes med Kreftforeningens ansattnummer (max 4 siffer) i «Deres ref.»

 

Faktura per post sendes til:
Kreftforeningen
c/o Fakturamottak
Postboks 4350 Vika
8608 Mo i Rana