Portrettbilde av Ingrid Stenstadvold Ross

Generalsekretær


Ingrid Stenstadvold Ross
gikk inn i rollen som generalsekretær i mars 2020, etter å ha jobbet i Kreftforeningen i seks år.
Last ned pressebilder

Portrettbilde av Ole Alexander Opdalshei

Assisterende generalsekretær


Ole Alexander Opdalshei
 har vært assisterende generalsekretær siden 2012, men kom til Kreftforeningen allerede i 2006. 
Last ned pressebilder

Kreftfag


Jon Kirknes er avdelingssjef for kreftfaglig avdeling, som har ansvar for forskning, forebygging, juridisk arbeid, strategi og analyse.
Last ned pressebilder

Portrettbilde av Andreas Bjørnstad

Kommunikasjon og samfunn


Andreas Bjørnstad 
er avdelingssjef for kommunikasjons- og samfunnsavdelingen, som har ansvar for politisk arbeid, merkevare, rådgivning samt informasjons- og pressearbeid. 
Last ned pressebilder

Portrettbilde av Ellen Døvle Kalland

Fundraising


Ellen Døvle Kalland
 er avdelingssjef for fundraisingavdelingen, som har ansvar for inntektsarbeid, aksjoner og næringslivssamarbeid. 
Last ned pressebilder

 

Portrettbilde av Jacob F. Conradi

Distrikt


Jacob F. Conradi
er avdelingssjef for distriktsavdelingen, som består av åtte kontorer samt en seksjon som jobber med kreftomsorg. 
Last ned pressebilder

Portrettbilde av Anne Cecilie Graver Bjelke

Organisasjon


Anne Cecilie Graver Bjelke
er avdelingssjef for organisasjonsavdelingen, som har ansvar for økonomi, administrasjon, IT og HR. 
Last ned pressebilder