Portrettbilde av Anne Lise Ryel

Generalsekretær


Anne Lise Ryel 
har vært generalsekretær siden 2002. Hun er advokat og har omfattende erfaring fra privat, offentlig og frivillig sektor. 

Portrettbilde av Ole Alexander Opdalshei

Assisterende generalsekretær


Ole Alexander Opdalshei
 har vært assisterende generalsekretær i siden 2012, men kom til Kreftforeningen allerede i 2006. 

Portrettbilde av Ingrid Stenstadvold Ross

Kommunikasjon og samfunn


Ingrid Stenstadvold Ross 
er avdelingssjef for kommunikasjons- og samfunnsavdelingen, som har ansvar for politisk arbeid, merkevare- og kampanjeutvikling samt informasjons- og pressearbeid. 

Portrettbilde av Ellen Døvle Kalland

Marked


Ellen Døvle Kalland
 er avdelingssjef for markedsavdelingen, som har ansvar for inntektsarbeid, aksjoner og næringslivssamarbeid. 

Portrettbilde av Ole Alexander Opdalshei

Kreftfag


Ole Alexander Opdalshei 
er konstituert avdelingssjef for kreftfaglig avdeling, som har ansvar for forskning, forebygging, kreftomsorg, juridisk arbeid, strategi og analyse.

Portrettbilde av Jacob F. Conradi

Distrikt


Jacob F. Conradi
er avdelingssjef for distriktsavdelingen, som består av åtte kontorer rundt om i landet – fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. 

Organisasjon


Anne Cecilie Graver Bjelke
er avdelingssjef for organisasjonsavdelingen, som har ansvar for økonomi, administrasjon og IT.