Cecilie Daae, Portrettfoto.

Styreleder
Cecilie Daae

Cecilie er Spesialist i allmennmedisin. Hun har vært direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) siden 2015. Daae har vært assisterende direktør i Helsedirektoratet, divisjonsdirektør for divisjon for spesialisthelsetjenester og avdelingsdirektør i avdeling for sykehustjenester samme sted. Daae har også syv års erfaring fra jobben som administrerende overlege ved studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo og arbeidet forut for dette seks år som bydelslege i Oslo Hun har sin medisinske embetseksamen fra Universitetet i Oslo, er spesialist i allmennmedisin og har i tillegg mastergrad i helseadministrasjon fra UiO.  Daae har også gjennomført Sjefskurset ved Forsvarets høgskule.

Øyvind Eriksen. Portrettfoto.

Nestleder
Øyvind Eriksen

Øyvind Eriksen har fra 2009 vært konsernsjef i Aker ASA. Han er utdannet jurist fra UiO og han har også befalsutdanning fra Luftforsvaret.  Frem til Øyvind Eriksen ble konsernsjef i Aker ASA jobbet han i flere år som forretningsadvokat, partner og styreleder i advokatfirmaet BAHR. Han har også en rekke styreverv i ulike bransjer.  Øyvind Eriksen har et stort engasjement for kreftsaken. Han ble selv operert for kreft i skjoldbruskkjertel i 2012, og etter en vellykket operasjon var han raskt tilbake i jobb. Hans engasjement for saken har kommet til uttrykk på mange måter, og sommeren 2014 tok han initiativ til en arbeidsgruppe som engasjerte seg i å få bygd et nytt Radiumhospital i Oslo. Arbeidet endte med at det på statsbudsjettet for 2018 ble bevilget midler til bygging av et nytt klinikkbygg for Radiumhospitalet med tilhørende senter for protonbehandling. 

Styremedlem
Line Bjørge

Seksjonsoverlege i gynekologisk kreft, Haukeland Universitetssykehus og professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Bergen. Utdannet lege (UiB), med doktorgrad i kreftimmunologi (UiB og University of Helsinki) og MBA fra Mannheim Business School og ESSEC, Paris. Tillitsverv i internasjonale interesseorganisasjoner som arbeider med gynekologisk kreft og kliniske kreftstudier. Leder for Onkologisk Forum og styremedlem i Oslo Cancer Cluster.

 

Styremedlem
Tord Dale

Spesialrådgiver i klimabyrået Footprint, og har fra før jobbet med strategi og politikk i industri og næringsliv. Han var politisk rådgiver og statssekretær i regjeringen Stoltenberg, blant annet i Helse- og omsorgsdepartementet. Han er utdannet sykepleier og har en master of management fra BI.

Styremedlem
Odd Gulbrandsen

Tidligere viseadministrerende direktør i NTNU Technology Transfer AS. Tidligere administrerende direktør i Mision AS og hatt ulike posisjoner i Siemens AS. Han er utdannet lærer med grunnfag i idrett og mellomfag i spesialpedagogikk. Økonomisk høgskole i Trondheim og topplederprogram fra tiden i Siemens AS.

Styremedlem
Per Haarr

Tidligere assisterende rådmann i Stavanger kommune, og tidligere direktør for oppvekst og levekår samme sted. Han har mange år fra folkehøyskole bak seg, hvorav mesteparten av tiden som rektor. Han har hatt flere nasjonale tillitsverv knyttet til norsk og nordisk folkehøyskole. Han har også bakgrunn som helse- og sosialsjef og rådmann i Randaberg kommune. Utdannet pedagog med tilleggsutdanninger innenfor natur- og samfunnsvitenskap, samt offentlig ledelse.

Styremedlem
Maja-Lisa Løchen

Professor i forebyggende medisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø og overlege i hjertemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge. Lang erfaring som pårørende til kreftsyk i nærmeste familie. Hatt flere nasjonale verv knyttet til forskning og forebygging, blant annet som leder i Nasjonalt råd for tobakksforebygging.

 

Styremedlem
Håvard Aagesen

Taleskriver, rådgiver og skribent i sitt eget firma, Medandreord. Han har bakgrunn fra FNs Utviklingsprogram, som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet, spesialrådgiver i Dinamo og som kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund. Aagesen er forfatter av boka «Ingenmannsland – for oss som ikke døde, som ikke lenger er syke, men heller ikke blir friske».

Tryggve Eng Kielland. Portrettfoto.

Ansattrepresentant
Tryggve Eng Kielland

Utdannet statsviter fra UiO. Jobber som spesialrådgiver i samfunnspolitisk seksjon, med ansvar for Kreftforeningens internasjonale påvirkningsarbeid. Har også jobbet med forvaltning av Kreftforeningens forskningsmidler. Har hatt flere tillitsverv i organisasjonen, inkludert ansattrepresentant i Kreftforeningens Representantskap. Tidligere arbeidserfaring fra NAV og Departementenes Informasjons- og Pressesenter. Nestleder i Samfunnsviternes hovedstyre.

Varamedlem
Julie Holte-Ambjørnsen

Advokatfullmektig i Sandefjord kommune, tidligere juridisk rådgiver i Tromsø kommune, rådgiver i NAV og prosjektkoordinator i Oslo kommune. Hun har en master i rettsvitenskap fra 2011 fra Universitetet i Oslo samt årsstudium i statsvitenskap fra Høyskolen i Agder.

Varamedlem
Arvid Hallén

Han arbeider i dag som styremedlem og konsulent og er tilknyttet OsloMet. Han er blant annet styreleder for Høgskulen på Vestlandet og for JPI Oceans, Brussel og er styremedlem i Copenhagen Business School. Hallén har bakgrunn som samfunnsforsker og forskningsleder og var administrerende direktør i Norges forskningsråd fra 2004 til 2017. Han har en magistergrad (Mag. art) i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Rita Thomassen. Portrettfoto.

Vara for ansattrepresentant
Rita Thomassen

Rådgiver i Kreftforeningen ved distriktskontor Tromsø, med ansvar for barn/unge, kreftkoordinator- og kommunesatsing som hovedoppgaver. Tidligere spesialpedagog og veileder i Kåfjord og Tromsø kommune. Hun har spesialpedagogisk bakgrunn med videreutdanning i pedagogikk og psykososialt arbeid med barn og unge. Lang erfaring fra frivillighet, og erfaring i styre og politiske verv på kommunenivå. Pårørendeerfaring.