Styreleder
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Lege, dr. med, spesialrådgiver ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Tidligere universitetsdirektør samme sted. Hun har også vært forsker ved Institutt for ernæringsforskning ved UiO og tilknyttet Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø som professor. Tidligere direktør i Statens ernæringsråd og assisterende direktør i Sosial- og helsedirektoratet.

Nestleder
Carl Otto Løvenskiold

Siviløkonom/MBA. Eier og konsernsjef i familiebedriften Løvenskiold-Vækerø AS. Har vært president i Virke (tidligere HSH) og er styremedlem i Norges Varemesse, Bygg Reis deg, Norsk Byggtjeneste, Bergene Holm og EDRA (European DIY Retail Association).
    

Styremedlem
Tord Dale

Spesialrådgiver i klimabyrået Footprint, og har fra før jobbet med strategi og politikk i industri og næringsliv. Han var politisk rådgiver og statssekretær i regjeringen Stoltenberg, blant annet i Helse- og omsorgsdepartementet. Han er utdannet sykepleier og har en master of management fra BI. 

Styremedlem
Maja-Lisa Løchen

Professor forebyggende medisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø og overlege hjertemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge. Hatt flere nasjonale tillitsverv knyttet til forskning og forebygging, blant annet som leder i Nasjonalt råd for tobakksforebygging.

Styremedlem
Odd Gulbrandsen

Tidligere administrerende direktør i NTNU Technology Transfer AS. Tidligere administrerende direktør i Mision AS og hatt ulike posisjoner i Siemens AS. Han er utdannet lærer med grunnfag i idrett og mellomfag i spesialpedagogikk. Økonomisk høgskole i Trondheim og topplederprogram fra tiden i Siemens AS. 

Styremedlem
Per Harr

Assisterende rådmann i Stavanger kommune, tidligere direktør for oppvekst og levekår samme sted. Han har mange år fra folkehøyskole bak seg, hvorav mesteparten av tiden som rektor. Han har også hatt flere nasjonale tillitsverv knyttet til norsk og nordisk folkehøyskole. Han har også bakgrunn som helse- og sosialsjef og rådmann. Utdannet pedagog med tilleggsutdanninger innenfor natur- og samfunnsvitenskap, samt offentlig ledelse. 

Håvard Aagesen

Styremedlem
Håvard Aagesen

Taleskriver, rådgiver og skribent i sitt eget firma, Medandreord. Han har bakgrunn fra FNs Utviklingsprogram, som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet, spesialrådgiver i Dinamo og som kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund. Aagesen er forfatter av boka «Ingenmannsland – for oss som ikke døde, som ikke lenger er syke, men heller ikke blir friske». 

Styremedlem
Line Bjørge

Seksjonsoverlege i gynekologisk kreft, Haukeland Universitetssykehus og professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Bergen. Utdannet lege (UiB), med doktorgrad i kreftimmunologi (UiB og University of Helsinki) og MBA fra Mannheim Business School og ESSEC, Paris. Tillitsverv i internasjonale interesseorganisasjoner som arbeider med gynekologisk kreft og kliniske kreftstudier. Leder for Onkologisk Forum og styremedlem i Oslo Cancer Cluster.

Ansattes representant
Else Støring

Spesialrådgiver i seksjon strategi og analyse i Kreftforeningen. Utdannet spesialsykepleier i onkologi, med elleve års erfaring som spesialsykepleier og avdelingssykepleier ved gynekologisk avdeling ved Radiumhospitalet. Har også jobbet som studiesykepleier innen klinisk forskning samme sted. I Kreftforeningen har hun tidligere også jobbet som rådgiver og seksjonssjef ved Kreftlinjen

Varamedlem
Julie Holte-Ambjørnsen

Juridisk rådgiver i Tromsø kommune. Tidligere erfaring som rådgiver i NAV og prosjektkoordinator i Oslo kommune. Hun har en master i rettsvitenskap fra 2011 fra Universitetet i Oslo samt årsstudium i statsvitenskap fra Høyskolen i Agder.

Varamedlem
Arvid Hallén

Han arbeider i dag som styremedlem og konsulent og er tilknyttet OsloMet. Han er blant annet styreleder for Høgskulen på Vestlandet og for JPI Oceans, Brussel og er styremedlem i Copenhagen Business School. Hallén var administrerende direktør i Norges forskningsråd fra 2004 til 2017 og er utdannet samfunnsviter fra universitetene i Oslo og Bergen. 

Tom Anders Stenbro

Vara for ansattes representant
Tom Anders Stenbro

Rådgiver på Kreftforeningens distriktskontor i Midt-Norge. Utdannet sivilarkitekt med vekt på samfunnsplanlegging fra NTNU. Master i Politivitenskap fra Politihøyskolen i Oslo. Har tidligere jobbet med samfunnsansvar/CSR i finansnæringen og kriminalitets- og rusforebyggende arbeid.

 

Var denne siden nyttig?