Ledelsen

Bilde av Ingrid Stenstadvold Ross

Generalsekretær

Ingrid Stenstadvold Ross tiltrådte stillingen i mars 2020 og har utdannelse innenfor statsvitenskap, kommunikasjon og ledelse. Ross har hatt en rekke lederstillinger i Kreftforeningen med ansvarsområder som spenner seg fra forebygging, kommunikasjon og politisk påvirkningsarbeid. Hun har erfaring fra en rekke interesseorganisasjoner og innehar i dag flere verv og styreverv innenfor helsefeltet.  

Pressebilder av Ingrid Stenstadvold Ross

Bilde av Ole Alexander Opdalshei

Assisterende generalsekretær

Ole Alexander Opdalshei er assisterende generalsekretær og avdelingsdirektør for forskning, forebygging og kreftbehandling.  Han har bred erfaring fra de ulike formålsområdene til Kreftforeningen. Han er samfunnsviter av bakgrunn og har tidligere arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, samt jobbet med forskning. Han har bidratt som representant fra Kreftforeningen i en rekke råd og styrer.

Pressebilder av Ole Alexander Opdalshei

Bilde av Andreas Bjørnstad

Politikk, kommunikasjon og inntekter

Andreas Bjørnstad er direktør for politikk, kommunikasjon og inntekter. Har ansvar for informasjons- og pressearbeidet, marked og kommersialisering og politikk og samfunnskontakt. Andreas har bred ledererfaring og har utdannelse innen journalistikk, kommunikasjon og ledelse. Han har tidligere erfaring innen redaksjonell ledelse, PR og undervisning. Han innehar i dag flere verv innenfor kommunikasjonsbransjen.  

Pressebilder av Andreas Bjørnstad

Bilde av Jacob F. Conradi

Region

Jacob F. Conradi er direktør for regionavdelingen, som består av åtte kontorer samt en seksjon som jobber med kreftomsorg. 

Pressebilder av Jacob F. Conradi

En kvinne i blå jakke og oransje skjorte står foran origamipapir.

Organisasjon

Anne Kari Prestegård er direktør for mennesker og utvikling. Har overordnet ansvar for strategisk og operativ HR, inkludert organisasjonsutvikling. Avdelingen jobber med å legge til rette for medarbeiderskap og kultur som bygger på våre verdier og vårt medarbeiderløfte. Anne Kari har tidligere jobbet globalt innen ulike bransjer som fornybar energi og tech. Hun har utdannelse innen internasjonal business, HR og ledelse, og sitter i flere i rådutvalg innen HR og ledelse.

Last ned pressebilder av Anne Kari Prestegård

Økonomi

Lene Songe-Møller er økonomidirektør. Har ansvaret for Kreftforeningens økonomistyring og forvaltning, administrativ drift og saksbehandling av testamentariske inntekter. Lene er utdannet siviløkonom fra NHH og statsautorisert revisor fra BI. Hun har bred bransjeerfaring innenfor spesielt helse- og ideell sektor, med betydelig vekt på interne økonomiprosesser og økonomistyring.

Last ned pressebilder av Lene Songe-Møller

Bilde av Magali Børsum

Data og innsikt

Magali Børsum er direktør for data og innsikt i Kreftforeningen.

Pressebilder av Magali Børsum

Var dette nyttig?