Om fakturering

Kreftforeningen bruker elektronisk faktura i EHF-format. Elektronisk faktura sparer alle parter for tid, kvaliteten blir bedre og i tillegg sparer vi miljøet.

Vi er registrert i ELMA-registeret (anskaffelser.no), nødvendig opplysninger for nedlastning finnes ved å søke på vårt organisasjonsnummer: 951 812 528.

Krav til merking av fakturaer

  • Faktura må være stilet til korrekt firmanavn. Husk også å sjekke at organisasjonsnummeret på mottaker er korrekt dersom fakturaen sendes elektronisk.
  • Fakturaen må inneholde avsenders organisasjonsnummer og bankkontonummer.
  • Deres referanse er Kreftforeningens kontaktperson (den ansattes for- og etternavn).

Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra selger til kjøper uten manuell behandling i overføringen.

Elektronisk faktura er ikke pdf-fil i e-post eller link til fakturahotell.

I Norge er det fastsatt et standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidet fra en europeisk standard. Formatet heter EHF (Elektronisk Handelsformat).

Overføring av fakturafilene skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokumenter i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. 

Elektronisk adresse til virksomheten er virksomhetens organisasjonsnummer.

Se spørsmål og svar om EHE (anskaffelser.no)

Som leverandør må du inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at du selv, eller via andre, kan levere Elektronisk handelsformat (EHF). Du kan produsere dine fakturaer i EHF i et eget fakturasystem, benytte formidlingstjenester som er knyttet til aksesspunkt eller bruke en nettbasert fakturaportal.

Hvis du ikke har mulighet for å produsere faktura i eget regnskapssystem, ikke har et regnskapssystem, eller har mulighet for å koble deg til et aksesspunkt, er nettbasert fakturaportal et alternativ. En nettbasert fakturaportal er en løsning der du kan registrere din faktura og få den sendt på rett måte. Les mer om nettbasert fakturaportal (anskaffelser.no).

Bruk av bedriftsportal hos bankene er også et alternativ. Ta kontakt med din bank for eventuelle spørsmål.

Sende faktura på annen måte?

PDF-fakturaer sendes på e-post til 951812528@semine.net.

Krav til faktura innsendt på e-post:

  • Ett vedlegg per e-post (maksimalt 2 MB).
  • Vedlegget må inneholde en komplett faktura.
  • Vedleggets filnavn må ikke inneholde spesialtegn eller æøå. 
  • Vedlegget må være i formatet PDF eller TIFF (gruppe4). Øvrige vedlegg ignoreres.
  • Eventuelle underlag til faktura må legges inn i samme vedleggsfil som fakturaen.
  • Faktura merkes med Kreftforeningens ansattnummer (maksimalt 4 siffer) i «Deres ref.».

Faktura som ikke kan sendes elektronisk eller på e-post kan sendes per post:
Kreftforeningen
Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo

Var dette nyttig?