Styret

Bilde av Geir Riise

Geir Riise

styreleder

Utdannet lege og driver nå egen virksomhet, i tillegg til å være rådgivende lege. Generalsekretær i Den norske legeforening fram til sommeren 2021. Gikk da av med pensjon etter over 12 år i stillingen. Har en mastergrad i helseadministrasjon. Er nå styreleder i Actis. Var leder av den regjeringsoppnevnte kommisjonen som i desember 2022 la fram forslag til en kompensasjonsordning for «oljepionerene». Tidligere sjeflege i Statoil konsernet, HMS-direktør i Posten Norge og daglig leder for Hjelp 24 Bedriftshelsetjeneste (nå Avonova) og avdelingsdirektør og medisinsk fagsjef i NHO. Har blant annet vært medlem av den regjeringsoppnevnte granskningskommisjonen om kreftsykdom ved NTNU/Universitetet i Tromsø, leder av Nasjonalt Råd for Tobakksforebygging, styremedlem i Direktoratet for arbeidstilsynet og deltatt i ulike internasjonale organisasjoner. Bred erfaring fra flere organisasjoner, og en rekke tunge verv og fra politikken.

Bilde av Øyvind Eriksen

Øyvind Eriksen

nestleder

Konsernsjef i Aker siden 2009, utdannet jurist fra UiO. Tidligere forretningsadvokat, partner og styreleder i advokatfirmaet BAHR. Eriksen har et stort engasjement for kreftsaken. Han fikk selv kreft i 2012. Etter en vellykket operasjon var han raskt tilbake i jobb. Hans engasjement har kommet til uttrykk på mange måter, blant annet i arbeidet for nytt Radiumhospital i Oslo. Han har også en rekke styreverv i ulike bransjer.

Bilde av Arvid Hallén
Arvid Hallén. Foto: Steffen Aaland

Arvid Hallén

styremedlem

Arbeider i dag som styremedlem og konsulent og er tilknyttet OsloMet. Han er blant annet styreleder for Høgskulen på Vestlandet og for NTNU Samfunnsforskning og medlem i styret for Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Hallén er utdannet samfunnsforsker fra Universitetet i Oslo og har arbeidet som forsker, forskningsleder og instituttleder og var administrerende direktør i Norges forskningsråd fra 2004 til 2017. Han har også bred internasjonal erfaring fra evaluerings- og styrearbeid.

Bilde av Anita Das

Anita Das

styremedlem

Direktør i PWC, tidligere forskningsleder ved SINTEF Digital, avd.Helse og Førsteamanuensis II ved INB ved NTNU. Jobbet med helse, brukersentrert design og digitalisering siden 2007. Jobbet tidligere på gynekologisk kreftavdeling, og vært særskilt opptatt av forskning og utvikling av tjenester for pasienter med kroniske lidelser. Har bachelorgrad i sykepleie, mastergrad i helsevitenskap og doktorgrad i medisin. Har også styreverv i andre bransjer.

Bilde av Bettina Husebø

Bettina Husebø

styremedlem

Lege, spesialist i anestesi, intensivmedisin, kompetansepåbygging i palliativmedisin og sykehjemsmedisin. Hun er professor ved Det medisinske fakultet, UiB, sjef for Senter for alders- og sykehjemsmedisin og leder for innovasjon, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Etablerte en av de første palliativavdelinger på et sykehjem i Europa. Forskningen er rettet mot smertebehandling og komplekse intervensjoner på sykehjem og for hjemmeboende personer med demens. Hun er Harvard Alumni SQIL-Program (Safety-Innovation-Leadership), Harvard University.

en kvinne med blondt hår og blå øyne som smiler.
Foto: Anita Arntzen

Stine Høibak-Nissen

ansattrepresentant, styremedlem

Spesialrådgiver i seksjon strategi og analyse i Kreftforeningen. Er utdannet sykepleier, og har en mastergrad i Health Economics, Policy and Management fra Universitetet i Oslo. Har tidligere jobbet som sykepleier og assisterende enhetsleder i Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Rikshospitalet, og senere i konsulentfirmaet Deloitte med prosjekter knyttet til innføring av elektroniske pasientjournaler i norske sykehus. Har i tillegg flere års erfaring fra ulike sykehus i Oslo, samt fra kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Bilde av Claus Sonberg

Claus Sonberg

styremedlem

Claus Sonberg er kommunikasjonsdirektør i Statkraft. Han er tidligere partner og styreleder i analyse- og rådgivingsselskapet Zynk AS. Han er styremedlem i TV 2 Gruppen og styreleder i interiørarkitekturselskapet, iArk. Claus er tidligere styremedlem i SAS Norge og Widerøe, og satt i konsernledelsen i SAS i 2007-2010. Han har vært Nordensjef og adm. dir. i det internasjonale PR-byrået Burson-Marsteller, og startet sin karriere i TV 2. Claus er utdannet journalist og statsviter fra Indiana University, USA, og Universitetet i Oslo. Claus har tre jenter på 19, 21 og 24 år, og mistet sin kone, Tine, til kreft i 2020. Dagen etter Tine døde skrev Claus kronikken Englene i skyggen av pandemien, der han takket helsevesenet.

Bilde av Sølvi Tonning

Sølvi Tonning

styremedlem

Sølvi M. Tonning er økonom med master i risikostyring og samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger. Hun er til daglig compliance-ansvarlig i Equinor Asset Management i Stavanger. Hun har lang erfaring fra kapitalforvaltning, og har tidligere hatt ansvar for regeletterlevelse, risikostyring og internkontroll i SKAGEN AS. Sølvi er styremedlem i Kraft Finans AS og leder av Complianceutvalget i Verdipapirfondenes forening. Hun praktiserer yoga og ridning, og er opptatt av at fysisk aktivitet og sunne matvaner gir energi og forebygger sykdom. I sitt daglige arbeid er hun opptatt av å sikre bærekraftig verdiutvikling gjennom ansvarlige investeringer, og engasjementet i kreftsaken er basert på et ønske om personlig å kunne bidra i arbeidet for å oppnå FNs bærekraftsmål, herunder «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder» 

Bilde av Tor Ingebrigtsen.

Tor Ingebrigtsen

styremedlem

Tor Ingebrigtsen er utdannet lege, dr.med. i 1998. Han er Professor I, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, overlege ved Nevrokirurgisk seksjon, Universitetssykehuset Nord–Norge. Ingebrigtsen var administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø fra 2007 til 2018. Gjennom sin karriere har han lang leder og forskningserfaring. Han har også hatt ulike styreverv blant annet i forskningsrådet og fra Oslo universitetssykehus. Han bor i Tromsø. 

Bilde av Astrid Dalhaug

Astrid Dalhaug

varamedlem

Leder Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset HF (NLSH) i Bodø, er utdannet lege og spesialist i onkologi, og har jobbet som kreftlege siden 2005. Hun har vært leder i NLSH siden 2006. Har hatt bistilling siden 2009 som universitetslektor II ved UIT, Norges arktiske universitet, og er lokal delemneleder for 6. års legestudenter innen kreft og palliasjon. Lang erfaring som kreftlege, leder og underviser. Vardesenteret ble etablert i Bodø i 2013 og er organisert under avdelingen hun leder.

Bilde av Isabelle Kristine Ringnes

Isabelle Kristine Ringnes

varamedlem

Isabelle er gründer, styremedlem og holder jevnlig foredrag om teknologi og mangfold for næringslivsledere og politikere i Norge og internasjonalt. Hun er med-gründer av EqualityCheck.it, en tech-startup som benytter strukturell og kulturell data for å hjelpe virksomheter å forstå og forbedre mangfold og kultur på arbeidsplassen.

Hun er også grunderen av TENK, et teknologinettverk for kvinner med mål om å inspirere kvinner og jenter til å lene seg inn og forme fremtiden med teknologi. Sammen med SOS Barnebyer har hun startet initiativet Digital Villages som har som formål å digitalisere barnebyer over hele verden. Isabelle er styremedlem i Dermanor, Moving Mamas, Oslo Freedom Forum, Arbin og varameldem i Kreftforeningen og har produsert en av Norges mest populære teknologipodkaster Future Forecast. Hun har også gitt ut boken Hvem Spanderer om ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier.

En kvinne med briller og rullekrave.

Trine Hveem

ansattrepresentant, varamedlem

Regionleder for Kreftforeningens kontor i Vestfold, Telemark, Buskerud og Østfold. Utdannet statsviter fra UiO. Har lang erfaring fra ulike jobber i frivillige organisasjoner i Norge og jobbet to perioder i Laos og Tanzania som stedlig representant for Kirkens Nødhjelp. Har hatt ulike tillitsverv og styreverv i frivillig sektor.

Var dette nyttig?