Styret

Styreleder
Per Haarr

Tidligere assisterende rådmann i Stavanger kommune, og tidligere direktør for oppvekst og levekår samme sted. Haarr har mange år fra folkehøyskole bak seg, hvorav mesteparten av tiden som rektor. Han har hatt flere nasjonale tillitsverv knyttet til norsk og nordisk folkehøyskole. Han har også bakgrunn som helse- og sosialsjef og rådmann i Randaberg kommune. Utdannet pedagog med tilleggsutdanninger innenfor natur- og samfunnsvitenskap samt offentlig ledelse.

Nestleder
Øyvind Eriksen

Konsernsjef i Aker siden 2009, utdannet jurist fra UiO og har også befalsutdanning fra Luftforsvaret. Tidligere forretningsadvokat, partner og styreleder i advokatfirmaet BAHR. Eriksen har et stort engasjement for kreftsaken. Han fikk selv kreft i 2012. Etter en vellykket operasjon var han raskt tilbake i jobb. Hans engasjement har kommet til uttrykk på mange måter, blant annet i arbeidet for nytt Radiumhospital i Oslo. Han har også en rekke styreverv i ulike bransjer.

Styremedlem
Line Bjørge

Seksjonsoverlege i gynekologisk kreft, Haukeland Universitetssykehus og professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Bergen. Utdannet lege (UiB), med doktorgrad i kreftimmunologi (UiB og University of Helsinki) og MBA fra Mannheim Business School og ESSEC, Paris. Tillitsverv i internasjonale interesseorganisasjoner som arbeider med gynekologisk kreft og kliniske kreftstudier. Leder for Onkologisk Forum og styremedlem i Oslo Cancer Cluster

Styremedlem
Tord Dale

Spesialrådgiver i klimabyrået Footprint, og har fra før jobbet med strategi og politikk i industri og næringsliv. Han var politisk rådgiver og statssekretær i regjeringen Stoltenberg, blant annet i Helse- og omsorgsdepartementet. Han er utdannet sykepleier og har en master of management fra BI.

Styremedlem
Maja-Lisa Løchen

Professor i forebyggende medisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø og overlege i hjertemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge. Lang erfaring som pårørende til kreftsyk i nærmeste familie. Hatt flere nasjonale verv knyttet til forskning og forebygging, blant annet som leder i Nasjonalt råd for tobakksforebygging.

Styremedlem
Odd Gulbrandsen

Tidligere viseadministrerende direktør i NTNU Technology Transfer AS. Tidligere administrerende direktør i Mision AS og hatt ulike posisjoner i Siemens AS. Han er utdannet lærer med grunnfag i idrett og mellomfag i spesialpedagogikk. Økonomisk høgskole i Trondheim og topplederprogram fra tiden i Siemens AS.

Styremedlem
Håvard Aagesen

Taleskriver, rådgiver og skribent i sitt eget firma, Medandreord. Han har bakgrunn fra FNs Utviklingsprogram, som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet, spesialrådgiver i Dinamo og som kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund. Aagesen er forfatter av boka «Ingenmannsland – for oss som ikke døde, som ikke lenger er syke, men heller ikke blir friske».

Styremedlem
Arvid Hallén

Han arbeider i dag som styremedlem og konsulent og er tilknyttet OsloMet. Han er blant annet styreleder for Høgskulen på Vestlandet og for JPI Oceans, Brussel og er styremedlem i Copenhagen Business School. Hallén har bakgrunn som samfunnsforsker og forskningsleder og var administrerende direktør i Norges forskningsråd fra 2004 til 2017. Han har en magistergrad (Mag. art) i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Ansattrepresentant
Tryggve Eng Kielland

Leder for seksjon publikumsdialog
og rådgivning i Kreftforeningen. Har tidligere jobbet i politisk seksjon og med forvaltning av forskningsmidler samme sted. Har hatt flere tillitsverv i organisasjonen, inkludert som ansattrepresentant i representantskapet. Utdannet statsviter fra UiO, og tidligere erfaring fra NAV og Departementenes Informasjons- og Pressesenter.

Varamedlem
Julie Holte-Ambjørnsen

Advokatfullmektig i Sandefjord kommune, tidligere juridisk rådgiver i Tromsø kommune, rådgiver i NAV og prosjektkoordinator i Oslo kommune. Hun har en master i rettsvitenskap fra 2011 fra Universitetet i Oslo samt årsstudium i statsvitenskap fra Høyskolen i Agder.

Vara for ansattrepresentant
Rita Thomassen

Rådgiver i Kreftforeningen ved distriktskontor Tromsø, med ansvar for barn/unge, kreftkoordinator- og kommunesatsing som hovedoppgaver. Tidligere spesialpedagog og veileder i Kåfjord og Tromsø kommune. Hun har spesialpedagogisk bakgrunn med videreutdanning i pedagogikk og psykososialt arbeid med barn og unge. Lang erfaring fra frivillighet, og erfaring i styre og politiske verv på kommunenivå. Pårørendeerfaring.

Var dette nyttig?