Til deg som er ny frivillig eller ønsker å bli det
Av hensyn til smittevern er flere av våre tilbud fremdeles satt på vent. Vi har derimot skapt nye digitale tilbud der dette har vært mulig. Det gjelder også flere av vår kurs for frivillige. Gå inn på frivillig.no for å se hvor vi trenger frivillige. Våre rådgivere vil gi nærmere informasjon.

 

Frivillige på Temakafé planlegger og arrangerer kafésamlinger for et halvt år om gangen. Som frivillig er du med på å skape en god arena for voksne berørt av kreft i ditt lokalmiljø. Du blir en del av et team med andre frivillige, får god opplæring i starten og jevnlig tilbud om erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Hva kan du bidra med?

 • Planlegge og gjennomføre temakafeen sammen med andre frivillige
 • Utføre praktiske oppgaver som handling og ordning av lokalet
 • Lage og servere enkel bevertning til gjestene

Hvem ser vi etter?

 • Du må ha fylt 18 år for å være frivillig på Temakafé
 • Du har evne til å møte personer som er berørt av kreft i ulike situasjoner og faser
 • Du har et ønske om å lage en god møteplass for personer som er berørt av kreft
 • Du må trives med praktiske oppgaver
 • Du må trives med å samarbeide med andre frivillige i en gruppe

Alle som er frivillige hos oss er ambassadører for kreftsaken. Vi treffer mange mennesker, og noen ganger er de i en sårbar situasjon. At vi er pålitelige er derfor ekstra viktig. Vi forventer også at frivillige er snus- og røykfrie på aktiviteter i regi av Kreftforeningen.

Hvor mye tid tar det? 

 • Opplæring ved oppstart, e-læring og kurs på til sammen syv timer
 • En Temakafé varer i to timer, men du som frivillig må beregne tre timer totalt
 • Temakafeer arrangeres jevnlig, fra hver uke til hver måned. Det er forventet at du er med minst én gang per måned.
 • Du må kunne forplikte deg til å være frivillig i minst seks måneder

Se ledige oppdrag og bli frivillig (frivillig.no)

Lurer du på noe? Kontakt ditt distriktskontor

Temakafe