Fysisk trening – Kristiansand

Gratis fysisk trening i Kristiansand for personer i arbeidsfør alder som har eller har hatt kreft.

Illustrasjonsbilde joggesko
Foto: Pixabay

I samarbeid med Frisklivssentralen har vi et eget treningstilbud for deg som har eller har hatt kreft, og som trenger hjelp til å komme i gang med trening. Fysisk aktivitet kan være spesielt til hjelp for deg som har fått en kreftdiagnose. Regelmessig fysisk aktivitet er en viktig del av rehabiliteringen etter kreftsykdom og kan bidra til å redusere bivirkninger som følger av sykdommen og behandling.

Tilbudet ledes av Kreftforeningen. Tilbudet er gratis, og det er påmelding på aktiviteten via e-post til Kreftforeningens gruppeleder puckandrea@outlook.com

Hjertelig velkommen!

Frisklivsentralen har et eget utvidet opplegg

Målgruppe

Personer i arbeidsfør alder som har eller har hatt kreft.

Tid

Hver onsdag kl. 17.00-18.00

Oppstart etter nyttår er 10/1.

Sted

Frisklivssentralen, Kjøita Park 17, 4630 Kristiansand

Kontakt