Kursopphold på Montebellosenteret

Alle som har eller har hatt en kreftdiagnose kan søke om kursopphold på Montebellosenteret. Enten alene eller sammen med en nær pårørende.

Montebellosenteret i Innlandet er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende som tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring. Alle fra hele landet kan søke om kursopphold, og hovedmålsetting i alle kurs er «Lær å leve med endringer som følge av kreft». Senteret ble opprettet av staten i 1990, og er ikke formelt tilknyttet Kreftforeningen.

Utgifter dekkes av HELFO

Opphold og reise betales av det offentlige, gjennom folketrygden, med unntak av en egenandel. HELFO refunderer for billigste reisemåte i etterkant av kurset. Se mer informasjon om kostnader på Montebellosenteret sin nettside.

Om å søke kurs

Et kursopphold starter vanligvis med et diagnosespesifikke livsmestringskurs «Kreft – hva nå?» (trinn 1). Etter dette kan man søke videre kursopphold basert på sine behov. Trinn 2 er behovsspesifikke temakurs. Har du fått diagnose for lengre enn 5 år siden, kan det være bedre å starte kursopphold med et trinn 2-kurs.

Kontakt

Trenger du hjelp med kursvalg eller søknad, kan du kontakte Montebellosenteret direkte.