Ønsker du å komme i gang med fysisk aktivitet?

Trening for deg som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet under eller etter kreftsykdom. Treningene arrangeres av frisklivsentralene i bydel Frogner og Sagene og ved Bøler treffsenter i bydel Østensjø.

Treningen foregår i grupper og ledes av fysioterapeut og/eller AKTIV-instruktører. Tilbudet er gratis og omfatter hele Osloregionen. Det gjennomføres en kartleggingssamtale før oppstart av trening. Tilbudet er tidsavgrenset.

Hensikten er å:

  • gi deg et lavterskel treningstilbud.
  • gi deg tilpasset trening og veiledning – ut i fra din funksjon og dagsform.
  • redusere bivirkninger og seneffekter etter kreftbehandling.
  • motivere deg til fysisk aktivitet som kilde til økt fysisk og psykisk mestring.

Frogner

Fysioterapeut Johanna Kirkengen Espe, telefon: 41 55 53 37.
E-post: johanna.k.espe@bfr.oslo.kommune.no
Adresse: OSCAR frisklivssentral, Oscarsgate 36b, 0258 Oslo.

Treningstider Frogner

Torsdag kl. 15.30-17.00: Utholdenhet og styrke med avspenning.

Sagene

Frisklivsinstruktør, telefon: 46 90 78 41
E-post: frisklivssentralen@bsa.oslo.kommune.no
AKTIV-instruktør, telefon: 46 50 85 18.
Adresse: Sagene frisklivssentral, Treschowsgate 2a, 0477 Oslo.

Treningstider Sagene

  • Fredag kl. 09.30-10.30: Utholdenhet og styrke med avspenning (Gratis for innbyggere i bydel Sagene) Ikke aktiv per dags dato. Kontakt frisklivssentralen for mer informasjon.
  • Tirsdag kl. 15.45-17.00: Brukerdreven AKTIV-gruppe med egenandel.

Østensjø

Fysioterapeut Line Wadel, telefon: 91 78 11 62
E-post: line.wadel@bos.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Mariana Myrebøe, telefon: 90 19 36 78
E-post: mariana.myrboe@bos.oslo.kommune.no
Adresse: Oppsal treffsenter 60+, Vetlandsveien 99/101, 0685 Oslo

Ta kontakt for treningstider.