Ønsker du å komme i gang med fysisk aktivitet?

Trening for deg som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet under eller etter kreftsykdom. Treningene arrangeres av frisklivsentralene i bydel Frogner og Sagene og ved Bøler treffsenter i bydel Østensjø.

Treningen foregår i grupper og ledes av fysioterapeut og/eller AKTIV-instruktører. Tilbudet er gratis og omfatter hele Osloregionen. Det gjennomføres en kartleggingssamtale før oppstart av trening. Tilbudet er tidsavgrenset.
Hensikten er å:
 gi deg et lavterskel treningstilbud.
 gi deg tilpasset trening og veiledning – ut i fra din funksjon
og dagsform.
 redusere bivirkninger og seneffekter etter kreftbehandling.
 motivere deg til fysisk aktivitet som kilde til økt fysisk og
psykisk mestring.

Frogner:
Fysioterapeut Johanna Kirkengen Espe, tlf.: 415 55 337.
E-post: johanna.k.espe@bfr.oslo.kommune.no
Adr.: OSCAR frisklivssentral, Oscarsgate 36b, 0258 Oslo.

Treningstider Frogner:
Torsdag kl. 15.30-17.00: Utholdenhet og styrke med avspenning.

Sagene:
Frisklivsinstruktør, tlf.: 469 07 841.
E-psot: frisklivssentralen@bsa.oslo.kommune.no
AKTIV-instruktør: 465 08 518.
Adr.: Sagene frisklivssentral, Treschowsgate 2a, 0477 Oslo.

Treningstider Sagene:
Fredag kl. 09.30-10.30: Utholdenhet og styrke med avspenning (Gratis
for innbyggere i bydel Sagene) Ikke aktiv per dags dato. Kontakt frisklivssentralen for mer informasjon.
Tirsdag kl. 15.45-17.00: Brukerdreven AKTIV-gruppe med egenandel.

Østensjø:
Fysioterapeut Line Wadel, tlf.: 917 81 162.
Mail: line.wadel@bos.oslo.kommune.no
Fysioterapeut Mariana Myrebøe, tlf.: 901 93 678.
E-post: mariana.myrboe@bos.oslo.kommune.no
Adr.: Oppsal treffsenter 60+, Vetlandsveien 99/101, 0685 Oslo

Ta kontakt for treningstider.