Kreftkafé for kreftrammede og pårørende i Kristiansund og Averøy

Kreftkafeen er et møtested for kreftpasienter og pårørende.

Foto: Finn Bjurvoll Hansen

Kreftkafeen er en arena for deling av erfaringer og metoder for mestring av sykdommen. Vi har fokus på livskvalitet og humor. Vi er også en arena hvor helsepersonell er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi veiledning og komme med råd.

Tilbudet drives i samarbeid med frivillige som skaper et trivelig miljø og sørger for enkel servering.

Kreftkafeen er etablert i samarbeid mellom Kristiansund kommune, Averøy kommune, sykehuset, Kreftforeningen, Sanitetsforeningen og pasientforeninger.

Program våren 2022

  • Mandag 7. februar kl. 13.00-14.00.
  • Mandag 7. mars kl. 13.00-14.00.
  • Mandag 4. april kl. 13.00-14.00.
  • Mandag 2. mai kl. 13.00-14.00.
  • Mandag 13. juni kl. 13.00-14.00.

Sted

1. etasje, Barmannhaugen, Kaptein Bødtkers gate 10, 6508 Kristiansund

Kontakt

Kristina Mork

kreftkoordinator i Kristiansund

kristina.mork@kristiansund.kommune.no90 11 43 28