Temasamling for kreftpasienter og pårørende i Fredrikstad

Temasamlingene er en tilbud for alle som er berørt av kreft og annen alvorlig sykdom, og som ønsker å treffe andre i lignende situasjon. Temasamlingene vil inneholde et foredrag, og med mulighet for erfaringsutveksling. Enkel bevertning.

Sted

Bryggeriveien 2-4, Møterom Roald Amundsen, 1. etasje. Kl. 12.00-14.00

Program vår 2024

Onsdag 24. januar: Seksualitet og utfordringer ved kreftsykdom – hvordan få bedre seksuell helse? Marita K. W. Andersen, spesialist i sexologisk rådgivning (NCAS).

Onsdag 17. april: Hvilke rettigheter har jeg ved kreftsykdom? Anne-Cathrine Solerød fra NAV Fredrikstad informerer om ulike stønader, samarbeid med personen med kreft og fastlege, samt hvordan tilrettelegge for tilbakeføring til arbeid.

Program høst 2024

Onsdag, 11. september: Å leve med frykten for tilbakefall. Marie Singdahlsen, psykolog i spesialisering klinisk helsepsykologi, Tverrfaglig rehabiliteringsteam, Fredrikstad kommune

Onsdag, 30. oktober: Veien videre etter kreft? Om oppfølging etter kreftbehandling ved Eline Heltorp, Kreftkompasset

Temasamlingene er gratis, men vi ønsker påmelding til gungje@fredrikstad.kommune.no

Likepersoner er tilstede.

Ved spørsmål ta kontakt på SMS eller telefon: 94 01 13 70 / 45 87 51 94