Temasamling for kreftpasienter og pårørende i Fredrikstad

Temasamlingene er en tilbud for alle som er berørt av kreft og annen alvorlig sykdom, og som ønsker å treffe andre i lignende situasjon. Temasamlingene vil inneholde et foredrag, og med mulighet for erfaringsutveksling. Enkel bevertning.

Sted

Bryggeriveien 2-4, Møterom Roald Amundsen, 1. etasje. Kl. 12.00-14.00

Program våren 2024

Onsdag 24. januar: Seksualitet og utfordringer ved kreftsykdom – hvordan få bedre seksuell helse? Marita K. W. Andersen, spesialist i sexologisk rådgivning (NCAS).

Onsdag 17.april : Hvilke rettigheter har jeg ved kreftsykdom? Anne-Cathrine Solerød fra NAV Fredrikstad informerer om ulike stønader og samarbeidet med pasient og fastlege, samt hvordan man kan tilrettelegge for tilbakeføring til arbeid.

Kontakt og påmelding

Temasamlingene er gratis, men vi ønsker påmelding til gungje@fredrikstad.kommune.no

Likepersoner er tilstede.

Ved spørsmål ta kontakt på SMS eller telefon: 94 01 13 70 / 45 87 51 94