Temakafé for kreftramma, pårørande og etterlatne i Gloppen

Temakafeen er til for kreftpasientar, pårørande og etterlatne. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag.

Personer sitter ved et bord og skriver, en kvinne står ved siden og snakker.
Foto: Finn Bjurvoll Hansen

Vi inviterer til uforpliktande samvær blant likesinna. Her kan vi dele inntrykk, utveksle erfaring eller berre lytte – og kanskje lære noko.

Temakafeen er eit samabeid mellom frivillige og helse- og velferdstenesta – og er ein møteplass for påfyll, både fagleg, kulturelt og sosialt.

Program

  • onsdag 7. september kl 19-21: Ove Eide fortel om Eidehøvdingen.
  • onsdag 5. oktober kl 19-21: Tema kjem
  • onsdag 2. november kl 19-21: Tema kjem
  • onsdag 7. desember kl 19-21: Juleavslutning med pizza og underhaldning

Sted

Felleshuset i Gotevegen 89, Sandane

Kontakt

Anita Lothe

Rådgjevar i helse og velferd

anita.lothe@gloppen.kommune.no94 16 85 63