Temakafé for kreftramma, pårørande og etterlatne i Gloppen

Temakafeen er til for kreftpasientar, pårørande og etterlatne. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag.

Personer sitter ved et bord og skriver, en kvinne står ved siden og snakker.
Foto: Finn Bjurvoll Hansen

Vi inviterer til uforpliktande samvær blant likesinna. Her kan vi dele inntrykk, utveksle erfaring eller berre lytte – og kanskje lære noko.

Temakafeen er eit samabeid mellom frivillige og helse- og velferdstenesta – og er ein møteplass for påfyll, både fagleg, kulturelt og sosialt.

Program hausten 2023

  • 6. september kl. 19-21– Kulturelt innslag med Gloppen musikkfest
  • 4. oktoberr kl. 19-21 – Tema kommer
  • 1. november kl. 19-21 – Tema kommer
  • 6. desember kl. 19-21 – Juleavslutning  

Sted

Felleshuset i Gotevegen 89, Sandane

Kontakt

Anita Lothe

Rådgjevar i helse og velferd

anita.lothe@gloppen.kommune.no94 16 85 63