Temakafé for kreftramma, pårørande og etterlatne i Gloppen

Temakafeen er til for kreftpasientar, pårørande og etterlatne. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag.

Personer sitter ved et bord og skriver, en kvinne står ved siden og snakker.
Foto: Finn Bjurvoll Hansen

Vi inviterer til uforpliktande samvær blant likesinna. Her kan vi dele inntrykk, utveksle erfaring eller berre lytte – og kanskje lære noko.

Temakafeen er eit samabeid mellom frivillige og helse- og velferdstenesta – og er ein møteplass for påfyll, både fagleg, kulturelt og sosialt.

Program våren 2023

  • onsdag 4. januar kl 19-21: Samling for pårørande og etterlatte.
  • onsdag 1. februar kl 19-21: Fysisk aktivitet og kreft: om betre folkehelse og kort status om Pusterom på Førde Sentralsjukehus ved Atle Skrede, Seksjon idrett og friluftsliv – Vestland Fylkeskommune
  • onsdag 1. mars kl 19-21: Kulturelt innslag ved Hege Alme og Jørn Moen
  • onsdag 3. mai kl. 19-21: Fastlegane sine oppgåver ved kreftbehandling ved fastlege Sigrid Skurtveit og presentasjon av prosjekt om lindrande behandling i Gloppen ved prosjektleiar Ida Gule.
  • onsdag 7. juni kl. 19-21: Sommaravslutning. Minikonsert og historieforteljing ved Sigrid Moldestad. Mat frå Bakar Jon. Påmelding. Eigenbetaling kr 200,-.
    Stad: Pederhuset, Breim. Samkøyring frå Felleshuset kl. 18:30.

Sted

Felleshuset i Gotevegen 89, Sandane

Kontakt

Anita Lothe

Rådgjevar i helse og velferd

anita.lothe@gloppen.kommune.no94 16 85 63