Temakafé for kreftrammede og pårørende i Leksvik

Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag.

En mann holder en presentasjon.
Foto: Finn Bjurvoll Hansen

Kom innom for en kopp kaffe og en matbit – og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft. Tilbudet er gratis, og det er ingen påmelding.

Tema: Pakkeforløp hjem – hva er det?

Pakkeforløp hjem skal gjøre den kommunale kreftomsorgen bedre, og hverdagen for kreftpasienter enklere. Pakkeforløp hjem ble iverksatt av Helsedirektoratet årsskiftet 2021/2022, og det er forventet at alle landets kommuner innfører pakkeforløp hjem nå. Er din kommune klar?

Kort fortalt: Når en kreftpasient skrives ut av sykehuset, er det kommunen som overtar ansvaret for pasienten. Pakkeforløp hjem er en oppskrift på hvordan kreftpasientene skal møtes av kommunen, slik at alle får et like bra tilbud, uansett hvor du bor i landet. Det viktigste er at alle kreftpasienter, når de er ferdige på sykehuset, kalles inn av kommunen til en kartleggingssamtale. Deretter legges det en plan, i samarbeid mellom pasient og kommune, om hvilken oppfølging pasienten trenger. Fysioterapi? Ernæringsråd? Juridisk hjelp? Psykososial støtte? Oppfølging av barn som er pårørende?

Kommunalsjefen på besøk

Marit Vaarheim, kommunalsjef helse og omsorg i Indre Fosen kommer for å fortelle hva dette betyr i din kommune. Distriktsleder Tom Anders Stenbro i Kreftforeningen, deltar også for å fortelle hvordan og hvorfor Kreftforeningen jobber med Pakkeforløp hjem.

Gratis for alle

Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag. Kom innom for en kopp kaffe og en matbit – og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft. Tilbudet er gratis, og det er ingen påmelding.

Temakafeen drives av Kreftforeningens frivillige, og du er varmt velkommen.

24. mai 18.00–20.00

Lundeng, Framnesveien 2, Leksvik

Gratis

Kontakt