Temakafé i Lørenskog

Temakafé er et uformelt møtested for både kreftpasienter, pårørende og etterlatte. Stikk innom for en kaffe og en hyggelig samtale med noen som har gått eller går igjennom noe av det samme som deg.

På temakafeen tar vi opp ulike temaer om kreft og det å leve med kreft.

Tid og sted

Temakafeen foregår på utvalgte fredager kl. 11.00-13.00 i kafeen hos Lørenskog frivilligsentral,
(Volt kafé) i 6. etasje på Lørenskog hus.

Temakafeen drives i regi av kreftkoordinator i kommunen, i samarbeid med Kreftforeningen, frivillige i Lørenskog Røde Kors og Lørenskog frivilligsentral.

Program og dato – Våren 2023

  • Fredag 20. januar. Innlegg fra Lørenskog historielag.
  • Fredag 17. februar: Når livet snus på hodet – hvordan håndtere sorg og smerte i møte med alvorlig sykdom ved Forebyggende psykisk helse
  • Fredag 17. mars: Frivilligsentralen og deres tilbud til innbyggere.
  • Fredag 21. april: Fremtidsfullmakt.
  • Fredag 12. mai: Den plagsomme kvernetanken ved Forebyggende psykisk helse.
  • Fredag 16. juni: Info om Kreftforeningens tilbud, samt mulig innlegg om eget prosjekt rettet mot menn («Menn, snakk om det»).

For spørsmål – kontakt:

Kreftkoordinator Hilde Stoltz Foss, telefon 94 88 55 04, e-post hilfos@lorenskog.kommune.no

Det er ingen påmelding – du er alltid hjertelig velkommen!