Møtested Oslo Øst

Møtestedet er til for kreftrammede og pårørende. Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag.

En mann viser frem et ark til en gruppe.

Kom innom for en kopp kaffe og en matbit – og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft. Tilbudet er gratis.

Tiltaket ledes av en koordinator i tillegg til frivillige som bidrar med sosiale og praktiske oppgaver.  En kreftkoordinator er også til stede for å gi individuelle råd og veiledning til deltakerne ved behov.

Tiltaket er et samarbeid mellom Fransiskushjelpen, Oslo Kommune ved kreftkoordinatorene, Bydel Gamle Oslo, Kreftforeningen samt Livshjelpsenteret på Hospice Lovisenberg.

Program

Se programmet på Fransiskushjelpen

Sted

Valle dagsenter, Grenseveien 66 i Oslo

Kontakt