Temakafé for kreftpasientar og pårørande på Voss

Temakafeen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Me tar opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag.

Foto: Finn Bjurvoll Hansen

Kom og få ein hyggeleg samtale med andre som har erfaringar med kreft. Tilbodet er gratis, og det er inga påmelding. Lett servering.

Temakafeen vert drive av Kreftforeningen sine frivillige, og du er varmt velkomen.

Program våren 2022

 • Torsdag 10. februar kl 18-20, Sosialbygget:
  Utfordringar: Ingen kreftform er lik. Ved Åse Karin Bidne og doktorgradsstipendiat Christina Engebrethsen, frå Haukeland universitetssjukehus.
 • Torsdag 10. mars kl 18-20, Sosialbygget:
  Tid- kva er det? ved Kirsten Gjersvik.
 • Torsdag 21. april kl 18-20 i Sosialbygget:
  Kva støtte kan det offentlege gje? Ved Kirsti Buset
 • Torsdag 12. mai kl 18-20 i Sosialbygget:
  Min og din medisin er fysisk aktivitet, ved fysioterapeut Gunvor Lindland Loven
 • Torsdag 9. juni Utflukt til Voss Hestesportsenter
  Jostein Finne orienterer om senteret. Kommunalsjef Helse og omsorg, Kjersti Nordanger m fleire vert med!

Stad

Sosialbygget, Miltzows gata 2, Voss

Kontakt

Gina K. Barstad

Tlf: 97 65 51 32