Temakafé for kreftpasientar og pårørande på Voss

Temakafeen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Me tar opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag.

Foto: Finn Bjurvoll Hansen

Kom og få ein hyggeleg samtale med andre som har erfaringar med kreft. Tilbodet er gratis, og det er inga påmelding. Lett servering.

Temakafeen vert drive av Kreftforeningen sine frivillige, og du er varmt velkomen.

Program

 • Torsdag 9. september OBS på FLEISCHERS HOTEL – OSASALEN:
  Musikk og helse. Musikk ved Odd Hagen, Arne Johan Dregelid, Dagfinn Norheim og Jan Skorve. Innleiing ved gruppeleiar Kjellaug Gjerstad Norheim.
 • Torsdag 14. oktober kl 18-20, Sosialbygget
  Pakkeforløp – Kva er det? Ved Kirsti Buset, kreftkoordinator Voss Herad
 • Torsdag 11. november kl 18-20, Sosialbygget
  Omsorgsteknologi, ved Inger Johanne Seim og Gullborg Osgjerd, Voss Herad
 • Torsdag 9. desember kl 18-20, Sosialbygget
  Jol i vente – sosial kveld med besøk av kommunalsjef Helse og omsorg,  Kjersti Nordanger, Voss herad

Stad

Sosialbygget, Miltzowsgata 2, Voss

Kontakt

Gina K. Barstad

Tlf: 976 55 132