Temakafé for kreftpasienter og pårørende i Bergen

Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende og etterlatte, og andre interesserte.

En kvinne holder handen på skulderen til en annen.
Foto: Finn Bjurvoll Hansen

I tillegg til foredrag, byr vi også på en kopp kaffe, en matbit og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft. Tilbudet er gratis.

Temakafeen er et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen og Frisklivssentralen, og drives av Kreftkoordinator og lege, med Kreftforeningens frivillige som vertskap. Du er varmt velkommen.

Påmelding og kontaktinformasjon

Kontakt kreftkoordinator Kristin Jakobsen for påmelding og mer informasjon. Du kan også komme uten å ha meldt seg på, men man er da ikke sikret plass om det er stor pågang.

Kreftkoordinator Kristin Jakobsen
Mobil: 40 92 25 74
E-post: kristin.jakobsen@bergen.kommune.no

Program: Høst 2023

 • Tirsdag 29. august kl. 12-14
  Tema:   Kreftomsorg. Fastlegens rolle i pasientbehandling under og etter avsluttet kreftbehandling ved Torstein Ljones spesialist i allmennmedisin og fastlege   ved Kokstad medisinske senter
 • Tirsdag 26. september kl. 12-14
  Tema: «Kan en konsentrert rehabilitering ha noe for seg med tanke på senplager etter    kreftbehandling?» ved foredragsholdere Professor Gerd Kvale og overlege Marte Jürgensen
 • Tirsdag 31. oktober kl. 12-14
  Tema: Seksuell helse under og etter kreftbehandling ved Helene Myklebustad, sexologisk rådgiver ved kreftsenter for opplæring og rehabilitering(KOR) i avdeling for kreftbehandling   og medisinsk fysikk (Kreftavdelinga)ved Haukeland universitetssykehus.
 • Tirsdag 28. november kl. 12-14
  Tema: En reise inn i det norske velferdssystemet – økonomiske og sosiale rettigheter for pasienter og pårørende
  ved Sven Andrè Haug, sosionom ved Haukeland Universitetssykehus (HUS), underviser på HUS, Lovisenberg Diakonale Høyskole (Oslo) og VID – Kronstad.

Sted

Frisklivssentralen i Bergen, Damsgårdsveien 40

Påmelding

Kontakt Kreftkoordinatortjenesten på telefon 40 92 25 74 eller på e-post: kreftkoordinator@bergen.kommune.no for påmelding og mer informasjon.
En kan komme uten å ha meldt seg på, men man er da ikke sikret plass, dersom det er fullt.
Tilbudet er gratis.