Temakafé for kreftpasientar og pårørande på Voss

Temakafeen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Me tar opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag.

En mann leser opp fra et ark til en forsamling.
Foto: Finn Bjurvoll Hansen

Kom og få ein hyggeleg samtale med andre som har erfaringar med kreft. Tilbodet er gratis, og det er inga påmelding. Lett servering.

Temakafeen vert drive av Kreftforeningen sine frivillige, og du er varmt velkomen.

Program hausten 2023

  • 14. september kl. 18-20 – Tema: Lymfeødem ved fysioterapeut Synnøve Herre Graue
  • 12. oktober kl. 18-20 – Tema: Sosial kveld med allsong.
  • 9. november kl. 18-20 – Tema: «I strid og samhald» ved Oddny I. Miljeteig.
  • 14. desember kl. 18.20 – Tema: Jol og jolaminne ved Odd Hagen.

Stad

Sosialbygget, Miltzows gata 2, Voss

Kontakt

Gina K. Barstad

97 65 51 32