Temakafé for kreftpasientar og pårørande på Voss

Temakafeen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Me tar opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag.

En mann leser opp fra et ark til en forsamling.
Foto: Finn Bjurvoll Hansen

Kom og få ein hyggeleg samtale med andre som har erfaringar med kreft. Tilbodet er gratis, og det er inga påmelding. Lett servering.

Temakafeen vert drive av Kreftforeningen sine frivillige, og du er varmt velkomen.

Program våren 2023

  • Torsdag 9. februar kl 18-20, Sosialbygget:
    Menn og kreft ved familieterapeut Vardesenteret Haukeland, Mirjam Østevold
  • Torsdag 9. mars kl 18-20 i Sosialbygget: YOGA/MEDIYOGA kva er det? ved Aud Sveen Nygaard, ernæringsterapeut og MediYogalærer
  • Torsdag 13. april kl 18-20 i Seinskadar etter kreftsjukdom, ved Lise Amundsen
    fysioterapeut og koordinator ved Haukeland universitetssjukehus     
  • Torsdag 11. mai Om Vardesenteret på Haukeland, ved senterleiar Marie Tjelta
  • Torsdag 8. juni kl 18-20 OBS UTFLUKT, til Smalahovetunet og Geir Løno

Stad

Sosialbygget, Miltzows gata 2, Voss

Kontakt

Gina K. Barstad

97 65 51 32