Tverrfaglig/palliativt team – Nesodden

Nesodden kommune har et ambulerende team med fokus på helhetlig omsorg for deg og dine nærmeste. Tilbudet er både til deg som er kurativ og uhelbredelig syk. Du trenger ikke henvisning fra lege for å ta kontakt. Tjenesten er gratis.

Lege: Er medisinsk ansvarlig i kreft-/palliativt team for behandling av pasientene, og reiser på hjemmebesøk etter avtale. I samarbeid med fastlege og sykehus har vi som mål at du skal ha best mulig livskvalitet.

Kreftsykepleiere: Følger deg igjennom behandlingsløpet med faglige råd, symptomlindring og støttesamtaler. Vi koordinerer tjenester rundt deg, har fokus på hele familien, og informerer om ulike tilbud i kommunen.

Ergoterapeut: Kartlegger dine behov, og setter i gang nødvendige tiltak som tilrettelegging i hjemmet og søknad av hjelpemidler. Målet er at du skal ha det best mulig hjemme. Hjelpemidler kan være alt ifra dusjkrakk til elektrisk rullestol, og det søkes som varig utlån gjennom NAV-hjelpemiddelsentral.

Fysioterapeut: Kan bidra med å finne hensiktsmessig aktivitet tilpasset ditt behov og kapasitet. I samarbeid kan vi finne frem til riktige tiltak for å opprettholde eller gjenvinne funksjon. For noen vil det viktigste være at forventet funksjonsfall ikke skjer raskere enn nødvendig. Ved å få økt bevissthet om egen kropp og ressurser opplever mange å få bedre kontroll over livet i en krevende tid.

Sosionom: Er ansatt som veileder i NAV, og er behjelpelig med å besvare spørsmål i forhold til rettigheter i folketrygdloven. Det er et mangfold av informasjon, ulike tilbud og stønadsordninger når man er rammet sykdom, og kan hjelpe deg med å finne frem i systemet.

Ernæringsrådgiver: bidrar med kartlegging av din ernæringsstatus og gir deg råd og
veiledning i din situasjon. Sykdom, behandling og endringer i livssituasjon kan påvirke både matlysten og evnen til å spise.

Prest: Kan jeg tilby seg å være en samtalepartner i en krevende livssituasjon, uavhengig av trosretning. Jeg ønsker å møte deg der du er til en åpen samtale rundt dine tanker om tro og tvil, liv og død. I bagasjen har presten utdannelse innen sjelesorg og coaching.

Frivillig-intuitiv massør: Tilbyr massasje som kan gi økt energi, velvære og skape balanse i kroppen. Bidrar som frivillig annen hver tirsdag på Tirsdagsklubben, i regi av kreft-/palliativt team.

Kontakt

Christin Rosef, kreftkoordinator, leder kreft-/palliativt team.
Mobil: 41 63 32 62 (dagtid).
E-post: christin.rosef@nesodden.kommune.no

Teresa Meijer Wiig – kreftsykepleier
Mobil: 90 85 67 02 (dagtid).
E-post: teresa.andrea.meijer.wiig@nesodden.kommune.no