– Dine valg påvirker morgendagens kreftbehandling

Koronasmitten kan få konsekvenser for kreftbehandlingen i landet. Kreftforeningen går nå i dialog med helsemyndighetene for å se på løsninger.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Norsk helsevesen står i en ekstraordinær situasjon og er under stort press på grunn av koronaviruset. Mange sykehus er i såkalt gul beredskap, som innebærer at de omdisponerer personell og utsetter noen planlagte behandlinger. Flere kreftpasienter kan få den beskjeden.

– Frem til nå opplever vi at kreftpasienter i liten grad rammes, men det er grunn til å tro at sykehusene må prioritere enda hardere og at det kan gå utover kreftpasienter og andre sårbare gruppers behandlingsløp, sier Ingrid Stenstadvold Ross, påtroppende generalsekretær i Kreftforeningen.

Kreftforeningen går derfor i dialog med myndighetene og sykehusene for å se på muligheter for å avlaste helsevesenet og finne gode løsninger for pasienter og pårørende.

Valgene vi tar nå, avgjør fremtiden

Kreftpasienter er definert som en risikogruppe. Det betyr at de har økt risiko for å bli smittet, samt økt risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp hvis de skulle bli smittet. Det er den samlede innsatsen i befolkningen som avgjør hvor store konsekvenser koronaviruset får.

– Alle må ta sin del av ansvaret. Å begrense smitte vil både lette arbeidsmengden for helsepersonell og beskytte de pasientgruppene som trenger det mest. Hvis vi som befolkning står sammen i dette, kan vi forhindre en situasjon hvor kreftbehandling og annen nødvendig helsehjelp bli utsatt, sier Ross.

Forutsigbarhet er viktigere enn rask behandling

Den ekstraordinære situasjonen helsevesenet står i, kan skape forskjeller i norsk kreftbehandling. Det er selvsagt uheldig. Samtidig er Kreftforeningen trygge på at det blir tatt gode vurderinger, uansett hvor du bor i landet.

– Kreftbehandling er for de aller fleste ikke en akuttbehandling. Det viktigste er god kvalitet i den behandlingen som gis. Samtidig vet vi at mange pasienter og pårørende ønsker forutsigbarhet og god informasjon, og at dette må sikres fremover.

Snakk med oss

Vi svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Det er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Hjelp oss med å hjelpe flere

Nå er innsatsen fra frivillig sektor avgjørende. Kreftforeningen bidrar med hjelpetilbud der det offentlige ikke strekker til. Støtt oss i dugnadsarbeidet.

Har du tips til hva vi bør ta tak i? Send til post@kreftforeningen.no.

Var dette nyttig?