Får tilbud om gratis røykeslutt

Mange dansker har greid å stumpe røyken som følge av et statsfinansiert røykesluttprosjekt. Nå får innbyggere i Vestre Viken tilsvarende unike mulighet.

Nærmere 70 prosent av dem som røyker i dag, ønsker å slutte. Tidspunktet har kanskje aldri vært bedre enn akkurat nå, i hvert fall hvis man tilhører en av disse kommunene: Asker, Bærum, Drammen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Holmestrand, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal og Ål.

Det er første gang norske helsemyndigheter betaler for legemidler til røykeavvenning. I september starter et treårig statsfinansiert røykeslutt-prosjekt i Vestre Viken Helseforetak. Alle som røyker daglig tilbys gratis røykesluttmedisiner og røykesluttveiledning ved en av de kommunale frisklivssentralene i området.

– Dette har vi jobbet lenge for. Vi vet at dyre røykesluttmedisiner kan være et hinder for mange som prøver å slutte. Derfor er dette er unik mulighet, og vi håper at flest mulig vil gripe sjansen og takke ja til å delta, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Om pilotprosjektet

 • Personer i «pilotregionen» Vestre Viken HF som røyker daglig, tilbys gratis, godkjent legemiddel for røykeslutt i inntil 12 uker.
 • Personene må forplikte seg til å følges opp med kurs eller individuell veiledning i kommunen, primært hos frisklivssentralen, eventuelt hos fastlege.

Kilde: Helsedirektoratet

Halvparten røykfrie

I regjeringens tobakksstrategi, Folkehelsemeldingen for 2019–2021, er det mål om å hjelpe flere som røyker, til å slutte. Dette vil bidra til å redusere sykdom som skyldes røyking.

For å nå målet vil Helsedirektoratet bruke erfaringer fra et røykesluttprosjekt i Danmark. Der ble legemidler sponset dersom brukerne samtidig deltok i veiledningssamtaler i kommunen. Prosjektet ga gode resultater. Nær halvparten av dem som gjennomførte røykesluttforløpet, var røykfrie etter seks måneder.

– Røykeslutt er en god investering både for den enkeltes helse og økonomi, og gevinstene kommer raskt. Vi gleder oss til å følge prosjektet videre, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Evalueringen fra Danmark viste at tilskudd til røykesluttmedisin hadde avgjørende betydning for at så mange lyktes med å slutte. I tillegg til den praktiske økonomiske støtten, fortalte deltakere at tilbudet ga en opplevelse av anerkjennelse for at det er utfordrende å skulle slutte å røyke.

Enkelt å henvise

Helsepersonell i Vestre Viken kan enkelt rekruttere deltakere til røykesluttprosjektet. Metoden kalles Very Brief Advice (VBA) og foregår på følgende måte:

 1. Spør om pasienten røyker.
 2. Informer om at medisiner kombinert med røykesluttveiledning er den mest effektive måten å slutte å røyke på.
 3. Henvis pasienten til en frisklivssentral i kommunen.

Med denne metoden (VBA) slipper helsepersonell å ta stilling pasientens røykevaner. De bare henviser de som ønsker det, til en røykesluttveileder i kommunen.

De kommunale frisklivssentralene vil spille en helt sentral rolle i pilotprosjektet. Alle dagligrøykere som takker ja til å delta, vil her få gratis medisiner kombinert med profesjonell røykesluttveiledning. Røykere som hører om tilbudet, kan kontakte frisklivssentralen direkte. Det er ikke nødvendig med henvisning.

Hele kroppen får det bedre

Kroppen starter reparasjonsprosessen med en gang man slutter å røyke.

 • Etter 20 minutter har for eksempel blodtrykket og pulsen gått ned til et normalt nivå. Du har også fjernet en viktig årsak til å få rynker i ansiktet altfor tidlig.
 • Etter 8 timer er innholdet av karbonmonoksid i blodet redusert og nærmer seg normalt nivå, slik at alle cellene i kroppen får mer oksygen. Det merkes ved at du er mindre trøtt.
 • Etter 24 timer synker blant annet risikoen for hjerteinfarkt. Penger har du også spart.
 • Etter 72 timer øker lungekapasiteten.
 • Etter 4–6 måneder er flimmerhårene i luftrørene vanligvis friskmeldt. Flimmerhårene er viktige, for de arbeider for fullt med å rense opp i lungene. Derfor hoster du mindre og har mindre slimdannelse nå.
 • Og slik fortsetter det…

Var dette nyttig?