Gigantbevilgning til forskning

I vår største enkeltutlysing noensinne kan Norges fremste kreftforskere nå konkurrere om til sammen 186 millioner kroner.

Ingrid Stenstadvold Ross ikledd sine fineste spanderbukser.

– Det er utelukkende takket være det norske folks fenomenale giverglede at vi, selv etter to år med pandemi, er i stand til å støtte bunnsolid kreftforskning med en så betydelig sum, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Hun er overbevist om at prosjektene som når opp, vil gi mer kunnskap om kreft, bidra til at færre blir rammet, og sørge for at flere lever gode liv både med og etter sykdommen.

– Vi forventer avgjørende gjennombrudd for kreftsaken, intet mindre, sier hun.

Tidligere har vi hatt tre store, årlige utlysninger: Én såkalt Open Call til fri kreftforskning; én øremerket forskning på brystkreft, med midler samlet inn i Rosa Sløyfe-aksjonen; én til forskning på det som har vært tema i Kreftforeningens innsamlingsaksjon (i år kreft med spredning).

Nå forenkler vi og samler alt i samme utlysning, kalt Forskerprosjekter. For forskerne betyr det at de ikke behøver å fortelle hvilken pott de søker midler fra, de kan nøye seg med å sende inn én søknad. Deretter vurderer internasjonale, uavhengige fagfeller kvaliteten på prosjektet og hvilket av temaene det hører hjemme i.

Søk innen 31. mai

130 millioner kroner er satt av til frie forskningsprosjekter, 28 millioner til brystkreftforskning og 20 millioner til forskning på kreft med spredning (Kreftforeningens innsamlingsaksjon).

I tillegg øremerker vi i år 8 millioner kroner til et prosjekt med høy kvalitet fra et søkermiljø utenfor de tre største byene.

– Vi har et ønske om å få bedre geografisk spredning både på søknadene og tildelingene. Derfor har vi nylig lyst ut 25 millioner kroner til kliniske studier ved mindre sykehus, og derfor setter vi av disse 8 millioner kronene nå, forklarer Ross.

Kreftforeningen vil vurdere disse søknadene og med bakgrunn i fagfellenes evaluering avgjøre hvem som får støtten.

Søknadene leveres i Kreftforeningen søknadsportal innen 31. mai. Spenningen rundt hvilke prosjekter som får midler, utløses i oktober.

Var dette nyttig?