Kreften som forsvant

I en studie med celleterapi ble uhelbredelige pasienter som Kari Tunstrøm helt kreftfrie. Denne uken ble de oppsiktsvekkende resultatene lagt fram på ASCO, verdens største kreftkongress.

Overlege Arne Kolstad konstaterer at han fortsatt ikke finner tegn til kreft hos Kari Tunstrøm. Foto: Radiumhospitalet.

I 2004 fikk Tunstrøm lymfekreft og beskjed om at det ikke fantes noen mulighet for å bli frisk. Men for to år siden, etter at cellegift, immunterapi og en stamcelletransplantasjon hadde sluttet å ha effekt, fikk hun delta i den internasjonale ELARA-studien med såkalt CAR T-celleterapi.

Tre måneder senere var hun frisk. Og det har hun vært siden.

–Det var bare fantastisk. Jeg hadde vært gjennom så mye, så mange tilbakefall. Hver gang jeg fikk en god beskjed, ble den fulgt av et «men». Men denne gangen kom det ikke noe «men», og det har det ikke gjort siden heller, fortalte den spreke 64-åringen da hun nylig var på Radiumhospitalet til toårskontroll hos overlege Arne Kolstad, mannen som har fulgt opp de norske pasientene i studien.

Totalt deltok 98 pasienter, fra blant annet USA, Frankrike, Australia, Norge og Japan, i ELARA.  Immunceller ble høstet fra blodet deres og tilsatt et gen som kan oppdage og drepe kreftceller. Deretter ble disse modifiserte immuncellene satt tilbake i pasientene.

Der gikk de til angrep: De foreløpige resultatene som ble lagt fram på ASCO, viste at kreften var gått tilbake hos 86 prosent av pasientene. 66 prosent  – deriblant Kari Tunstrøm – viste ingen tegn til kreft overhodet.

Overlege Arne Kolstad viser hvordan celleterapien har tatt knekken på Kari Tunstrøms kreft. Foto: Radiumhospitalet.

Kreftforeningen satser

Det er slike funn som har fått Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross til å karakterisere celleterapi som et av de største gjennombruddene i hele vitenskapens historie. Det pågår nå hundrevis av kliniske studier over hele verden, og stadig flere celleterapier får godkjenning av legemiddelmyndighetene.

Det nesten grenseløse potensialet er også grunnen til at Kreftforeningen deltar i spleiselaget bak etableringen av et nytt nasjonalt senter for avansert celleterapi, kalt ACT.

Der skal forskerne få ned prisen og ventetiden på revolusjonerende, men dyre produkter som dem Tunstrøm har nytt godt av. Der vil det også utvikles produkter til behandling av mange flere krefttyper og andre sykdommer.

Flere gjennombrudd

Blant de andre presentasjonene som fikk mye oppmerksomhet på ASCO, var en studie på radioaktiv behandling av pasienter som har prostatakreft med spredning. Resultatene viser økt overlevelse, og til Dagenes Medisin sier urolog Jan Oldenburg at han tror behandlingen etter hvert kommer til å bli tatt i bruk i Norge.

En annen studie åpner for ny, målrettet behandling av pasienter med BRCA-mutasjon, en arvelig brystkreft. De har 9 % redusert risiko for tilbakefall hvis de behandles med en såkalt PARP-hemmer ett år etter standardbehandling.

I tillegg fikk Anne Hansen Ree, overlege ved Akershus universitetssykehus, presentere sin studie på tarmkreft, som Kreftforeningen har støttet med 8 millioner kroner. Hypotesen er at effekten av immunterapi økes ved først å gi standard kjemoterapi.

Var dette nyttig?