Kreftforeningen advarer mot nettstedet kreftfri.no

Kreftforeningen har den siste tiden mottatt flere henvendelser knyttet til nettstedet.

Henvendelsene har både vært rene bekymringsmeldinger og pasienter som søker råd fordi de ønsker å prøve alternativ behandling.

Kreftforeningen har stor respekt og forståelse for at kreftsyke ønsker å snu alle steiner og prøve annen behandling i tillegg til skolemedisin. Vi vil naturligvis ikke gjøre oss til dommer over hvilke behandlingsmetoder kreftsyke skal eller ikke skal prøve, men vi har alltid hensynet til pasienten og pårørende fremst i vårt arbeid.

Derfor har vi gjort en vurdering av nettstedet kreftfri.no, som resulterte i at vi valgte å melde nettstedet til en rekke offentlige etater, blant andre Helsetilsynet, Legemiddelstilsynet, Forbrukertilsynet og Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Denne bekymringsmeldingen ble også plukket opp av Aftenposten, som skrev en kommentar om nettsiden, hvorpå statsråd Linda Hofstad Helleland engasjerte seg og sa at “vi er nødt til å stoppe kvakksalverne”. Hun vil ha full gjennomgang av lovverket mot useriøse aktører som markedsfører alternativ behandling.

Etter vår vurdering inneholder nettstedet en rekke påstander og behandlingsforslag som kan forlede kreftpasienter og pårørende. Dette er mennesker som kan være i en svært sårbar situasjon.

For eksempel omtales «guide til gjør-det-selv-kreftbehandling», hvor det presenteres ulike behandlingsalternativer med medisiner, urter og kosttilskudd som påstås å kunne «reversere og kontrollere kreftsykdommen». Dette er påstander som langt på vei fremstår som ubegrunnede og som i verste fall kan utgjøre en helsefare.

NAFKAM har også vurdert nettstedet og har gitt følgende konklusjon:

Samlet sett vurderer vi Kreftfri.no til å være lite egnet som beslutningsstøtte eller diskusjonsgrunnlag til å ta behandlingsvalg på. En ekstra sårbar pasientgruppe kan utsette seg selv for betydelig helserisiko ved å følge rådene som gis på dette nettstedet.

Kreftforeningen slutter seg til dette og fraråder derfor kreftsyke å følge rådene som fremkommer på nettstedet. Vår anbefaling er at alle som ønsker å prøve alternativ medisin diskuterer dette med sin behandlende kreftlege eller fastlege.

Var dette nyttig?