Kreftforeningen og DNV inngår strategisk partnerskap

Et forpliktende samarbeid skal skape bedre digitale løsninger for pasienter og mer engasjement for kreftsaken.

CEO Accelerator i DNV, Liv Astri Hovem og generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross uttrykte begge stor begeistring da avtalen ble signert i Kreftforeningens lokaler .

– Dere skal sikre liv, vi skal bekjempe kreft.

Slik beskriver generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross formålsfellesskapet mellom de to organisasjonene som har inngått en avtale om strategisk samarbeid. Ross får støtte av CEO Accelerator i DNV, Liv Astri Hovem.

– Begge organisasjoner er drevet av hvert sitt tydelige formål. Det tror jeg er et fellesskap vi kan nyte godt av når vi nå skal i gang med konkrete samarbeidsprosjekter.

Avtalen skal i første omgang løpe ut 2024.

Det handler om data

I takt med digitaliseringen av samfunnet, er Kreftforeningen opptatt av å utnytte data stadig smartere, for å utvikle persontilpasset informasjon og bedre tjenester til pasienter og pårørende. Nye gjennombrudd innen forskning og behandling avhenger også i stor grad av data. Generalsekretæren ser store muligheter med DNV som partner.

– Å bli datadrevet innebærer en stor endringsreise. Jeg er overbevist om at DNV, som et av verdens ledende miljøer innen digital utvikling og transformasjon, kan sette oss i stand til å forstå mulighetene deling av data kan gi. Det gjelder både innenfor presisjonsmedisin og forskning, men også når det kommer til øke engasjementet for kreftsaken. 

To sterke lag skal nyte godt av hverandres kompetanse. Fra DNV: Stephen McAdam, Managing Director Digital Health; Guro Meldre Pedersen, innovation Lead Digital Health; Liv Astri Hovem, CEO Accelerator. Fra Kreftforeningen: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær; Magali Børsum, direktør for data og innsikt; Ellen Døvle Kalland, spesialrådgiver for strategiske partnerskap.

Sammen er vi sterkere

Avtalen som er inngått skal sikre at to organisasjoner med store, offensive mål styrker seg i et kompetansepartnerskap.

– Det å forstå mulighetene er et viktig stikkord for hvordan Kreftforeningen kan hjelpe oss. Vi har stor teknisk kompetanse, men når vi tar sikte på å vokse innenfor digital helse, trenger vi større forståelse for pasienter og brukeres behov. Her vil vi ha stor glede av å sparre med Kreftforeningen, sier Hovem.

Stenstadvold Ross er glad for at avtalen også rommer en mulighet til å engasjere DNVs ansatte i flere av Kreftforeningens konkrete aktiviteter.

– Jeg opplever at DNVs medarbeidere har et stort engasjement for selskapets formål. Nå skal vi gjøre vårt for at hver eneste medarbeider også skal kjenne tilsvarende engasjement for kreftsaken, sier hun.

Hovem håper også at avtalen med Kreftforeningen kan bidra til å bygge stolthet i egne rekker.

– Jeg er helt sikker på at vi vil la oss inspirere av Kreftforeningens arbeid, og at samarbeidet vil forsterke stoltheten over å jobbe i DNV.

Var dette nyttig?