Kreftforskningsprisen 2019

For første gang tildeler Kreftforeningen Kong Olav Vs kreftforskningspris til to separate vinnere: Anne Simonsen og Norwegian Breast Cancer Group (NBCG).

NBCG mottar Kong Olav Vs kreftforskningspris fra Kongen. Foto.
NBCG mottar Kong Olav Vs kreftforskningspris. Fra venstre: Anne Lise Ryel, H.M. Kong Harald, Bjørn Naume, Ellen Schlichting, Erik Wist, Turid Aas og Gunn-Elin Bjørneboe. Foto: Linda Næsfeldt

Årets to vinnere av Kong Olav Vs kreftforskningspris blir tildelt en million kroner hver. Dette er også første gang et helt fagmiljø mottar prisen. NBCG og Anne Simonsen fikk prisen overrakt av H.M. Kong Harald på vegne av Kreftforeningen i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo, tirsdag 9. april.

Det er et stort privilegium å være kreftforsker, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at kreft i fremtiden skal bli en mindre skummel sykdom.

Anne Simonsen, vinner av Kong Olav Vs kreftforskningspris 2019

Anne Simonsen har gjennom sin imponerende karriere fokusert på cellebiologisk grunnforskning, og spesialisert seg på hvordan kreft oppstår. Denne kunnskapen er viktig for å kunne bekjempe kreft. Hun har utviklet et forskningsprogram innenfor studiet av autofagi, en prosess som kan hemme og påvirke utviklingen av blant annet kreft.

Simonsen er svært anerkjent internasjonalt, og kan komme til å gjøre ytterligere gjennombrudd innen kreftforskning i fremtiden.

Fakta om Kong Olav Vs kreftforskningspris

Prisen deles ut hvert år ut til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Innstillingsutvalget vurderer kandidatene opp mot følgende kriterier:

  • Kandidatens forskning skal ha klar kreftrelevans.
  • Hovedvekten av forskningen skal ha funnet sted ved en norsk forskningsinstitusjon og bidratt til styrking av det norske forskningsmiljøet.
  • Forskeren skal ha oppnådd internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid, bidratt til ny innsikt og kunnskap innenfor forskningsfeltet, og til bred formidling av sine resultater.

Les om kreftforskningsprisen og se tidligere prisvinnere

Anne Simonsen mottar Kong Olav Vs kreftforskningspris fra Kongen. Foto.
Anne Simonsen mottar Kong Olav Vs kreftforskningspris. Fra venstre: Anne Lise Ryel, H.M. Kong Harald, Anne Simonsen og Gunn-Elin Bjørneboe. Foto: Linda Næsfeldt

NBCG gir stadig bedre brystkreftbehandling

Norsk brystkreftgruppe er et klinisk forskningsmiljø bestående av 30 leger og forskere fra hele landet som får prisen for å gjennom over 30 år ha jobbet for bedre brystkreftbehandling.

Sammen er de involvert i store nasjonale og internasjonale kliniske brystkreftstudier, samt utvikler nasjonale retningslinjer for brystkreftbehandling i Norge. Dette har uten tvil hatt stor betydning for tidligere og kommende brystkreftpasienter i Norge. I fremtiden vil gruppen fortsette å jobbe for bedre behandling av de som rammes av brystkreft.

– En vitenskapelig anerkjennelse  

Kreftforskningsprisen deles ut av Kreftforeningen til forskere som har utmerket seg gjennom flere års innsats for et bedre liv for svært mange mennesker. Prisen er en vitenskapelig anerkjennelse for fremragende forskning.

– Dette er en pris som skal hedre innsatsen til en fremragende forsker eller forskermiljø. Den skal også stimulere til videre innsats. Det er grunn til å ha håp for fremtida. Jeg gleder meg til alle oppdagelsene som ligger foran oss, sa Anne Lise Ryel i Kreftforeningen under utdelingen.

Var dette nyttig?