Prisen er på 1 000 000 kroner, har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning.

H.M. Kong Harald deler ut prisen i en høytidelig markering i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo.

Kandidatene vurderes opp mot følgende kriterier

  • Kandidatens forskning skal ha klar kreftrelevans.
  • Hovedvekten av forskningen skal ha funnet sted ved en norsk forskningsinstitusjon og bidratt til styrking av det norske forskningsmiljøet.
  • Forskeren skal ha oppnådd internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid, bidratt til ny innsikt og kunnskap innenfor forskningsfeltet, og til bred formidling av sine resultater.

Vedtekter for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond

Retningslinjer for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond

 

Tidligere vinnere av prisen

Var denne siden nyttig?