Prisen er på 1 000 000 kroner, har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning. H.M. Kong Harald deler ut prisen i en høytidelig markering i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo.

Kandidatene vurderes opp mot følgende kriterier

  • i hvilken grad kreftpasienter har hatt eller vil få nytte av forskningen som er utført

  • om forskeren/forskergruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning

  • om kandidaten over tid har bidratt til å bygge opp og styrke norske forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement

  • hvorvidt kandidaten fremdeles er aktiv – og forventes å være aktiv i årene fremover i sitt miljø med publisering og formidling av forskningsresultater til allmennheten

Vedtekter for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond

Retningslinjer for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond

Kreftforskningsprisen 2020

Fristen for å nominere kandidater til Kong Olav Vs kreftforskningspris 2020 gikk ut 15. november 2019. Prisen skulle deles ut tirsdag 28. april, klokken 13.00 i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo, men utdelingen utsettes til høsten på grunn av situasjonen med koronaviruset.
     

Tidligere vinnere av prisen