Nå starter lungekreftscreening i Norge

Kreftforeningen finansierer et viktig pilotprosjekt for lungekreftscreening. Metoden viser seg å redusere dødeligheten av sykdommen betraktelig.

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei og prosjektleder Haseem Ashraf (Foto: Ahus)

Read this article in English

Kreftforeningen bevilger åtte millioner kroner til en implementeringsstudie for lungekreftscreening i Norge.

– Altfor mange dør av lungekreft. Det skyldes først og fremst at kreftformen oppdages sent og dermed har rukket å spre seg. Det er ikke lenger tvil om at lungekreftscreening av høyrisikogrupper er en metode som redder liv. Derfor er det en stor glede å støtte dette viktige prosjektet, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Gode resultater

Lungekreft er den sykdommen som tar aller flest liv i Norge. Hvert år får om lag 3300 personer sykdommen, av disse dør opp mot 2300 personer. Screening er en masseundersøkelse av risikogrupper hvor man siler ut friske fra de som har kreft eller bør undersøkes nærmere. 

Flere studier viser at screening med bruk av CT-bilder har positiv effekt på de dystre prognosene. Den nederlandsk-belgiske NELSON-studien som kom tidligere i år viser at lungekreftscreening reduserer dødeligheten med 26 prosent for menn og over 40 prosent for kvinner.

– Det er svært positive resultater som viser potensialet som ligger i dette. Det er bred enighet om at det bør innføres et nasjonalt screeningprogram i Norge, men å få det implementert i det offentlige helsevesenet tar tid. Nå er vi utålmodige, og håper denne piloten vil få fortgang på prosessen, sier Ross.

Innsamlede midler

Pengene som bevilges kommer fra Kreftforeningens innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft, som de siste to årene har hatt kreftformer få overlever som formål. Å gi et løft til disse kreftformene har vært, og er et viktig innsatsområde for Kreftforeningen.

Prosjektleder for pilotstudien, overlege og førsteamanuensis Haseem Ashraf ved Akershus universitetssykehus, mener at et nasjonalt screeningsprogram vil kunne redde om lag 500 liv i løpet av tre år.

Når lungekreft har spredt seg, er det få som overlever sykdommen. Screening gjør det mulig å oppdage kreften før spredning og dermed gi helbredende behandling, sier Ashraf.

Foto: Ahus

Det er oppløftende at vi endelig har en metode som reduserer den høye dødeligheten. Det er også veldig spennende at Norge blir første land i Skandinavia som starter en slik pilot.

Han mener Kreftforeningens satsning har stor betydning for hvor raskt lungekreftscreening blir et nasjonalt, offentlig tilbud.

Det er ønske om at vi kartlegger hvordan vi skal rekruttere deltakere og hvordan screeningen skal gjennomføres i praksis, fordi det kan variere fra land til land. Dette er noe av det vi skal gjøre i denne studien. At vi får midler av Kreftforeningen til piloten er en viktig katalysator, og gjør veien frem til et nasjonalt lungekreftscreeningprogram kortere, sier han.

Europeisk studie

Studien skal også kartlegge hvor mange nordmenn som er i risikogruppen for å utvikle lungekreft, og hvor mange som oppfyller kravene til å delta. Den norske pilotstudien blir en del av den store, europeiske studien «4-IN-THE-LUNG-RUN». Målgruppen er personer fra 60 til 79 år, som er nåværende eller tidligere storrøykere.

– Vi har stor tro på dette prosjektet, og håper at et nasjonalt screeningprogram blir innført innen få år. Det vil spare samfunnet for store summer og mange tapte liv, sier Stenstadvold Ross.

Støtt vårt arbeid

Jo flere vi er, jo mer kan vi få til. Takket være våre medlemmer og givere kan vi stadig vinne nye seire i arbeidet for alle som rammes av kreft. Sammen skaper vi håp og resultater.

Var dette nyttig?