Råd til deg som får utsatt kreftbehandlingen

Norsk helsevesen står i en vanskelig situasjon og er under stort press på grunn av koronaviruset. Slik går du best frem dersom kreftbehandlingen din blir utsatt.

Mange sykehus er i såkalt gul beredskap, som innebærer at de omdisponerer personell og utsetter noen planlagte behandlinger. Vi tror at også kreftpasienter risikerer å få den beskjeden i disse dager.

– Sykehusene må naturligvis vurdere hvordan ressurser og behandling kan gis på best mulig måte. Dette er en krevende tid for alle, men det er viktig at pasientene får tilstrekkelig informasjon slik at de slipper å bekymre seg, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Hver eneste dag er Kreftforeningen i dialog med myndighetene og sykehusene for å se på muligheter for å avlaste helsevesenet og finne gode løsninger for pasienter og pårørende. Frem til nå har kreftpasienter i liten grad blitt rammet, men det er grunn til å tro at sykehusene må prioritere hardere i ukene som er foran oss.

– Både pasienter og pårørende skal være trygge på at alle helseinstanser gjør sitt ytterste i denne krevende situasjonen. Ut fra de meldinger vi har fått er det per dags dato ingen kreftbehandlinger som kan resultere i en betydelig forverring av prognosen, som er blitt utsatt, sier Ross.

Be om en begrunnelse

Hvis du som kreftpasient eller pårørende får beskjed om at behandlingen utsettes, er det viktig å ta rede på følgende:

– Vi skal være trygge på at vurderingene som helsevesenet gjør, er gode og veloverveide. Når det er sagt bør alle pasienter få en begrunnelse på hvorfor deres behandling er blitt utsatt, slik at man ikke er i tvil om hvorfor nettopp dette valget er gjort. Hvis de ikke får en begrunnelse, vil jeg anbefale å ta kontakt med behandlende avdeling på sykehuset eller sykehuset sentralt.

Hver dag rammes om lag 100 personer av kreft. For veldig mange av disse pasientene vil det være mulig å vente på videre behandling. Ross påpeker at det ofte er flere hensyn en kreftlege vil ta om hvorvidt en behandling skal utsettes eller ikke.

– For noen kreftpasienter kan det være en økt risiko å få behandling på grunn av koronaviruset. La oss si at en pasient skal få en ny cellegiftkur for eksempel. Dersom en behandling med cellegift kan føre til en infeksjon, redusert immunforsvar eller forverring av prognosen, kan det være god grunn til å utsette behandlingen. Det viktigste er at endringer i behandlingsopplegget oppleves som trygge tiltak, og ikke skaper økt usikkerhet. God kommunikasjon er avgjørende, sier Ross.

Endringer i kliniske studier

Den pågående situasjonen har påvirket gjennomføringen av kliniske studier for kreftpasienter. Nå har sykehusene endret til grønn beredskap, og inkludering i studier og oppstart av nye studier vil skje.

– Kliniske studier er svært viktig for kreftpasienter. Det er spesielt viktig for dem som trenger en annen type behandling enn den som er tilgjengelig for pasientgruppen, eller for dem som har prøvd all tilgjengelig behandling uten resultater. For mange er dette den eneste muligheten til å få behandling.

Ta kontakt med din kreftlege for å høre hvilke muligheter du har.

Vi ønsker å høre fra deg

Som en frivillig organisasjon som jobber utrettelig for at kreftpasienter og pårørende skal få en bedre hverdag og fremtid, ønsker Kreftforeningen å komme i kontakt med deg. Har du opplevd at behandlingsopplegget ditt blir endret eller utsatt på grunn av koronasituasjonen? Fortell din historie til oss.

– Det er flere som er bekymret for at behandlingen eller kontrollen de var innkalt til, avlyses eller utsettes. Dette har vi stor forståelse for. At en tre måneders-kontroll må vente en måned eller to, behøver ikke å utgjøre noen risiko. Andre tilfeller kan være mer komplekse. Jeg vil råde alle som har spørsmål til å kontakte oss, sier spesialrådgiver Else Støring i Kreftforeningen.

Snakk med oss

Vi svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Det er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Hjelp oss med å hjelpe flere

Nå er innsatsen fra frivillig sektor avgjørende. Kreftforeningen bidrar med hjelpetilbud der det offentlige ikke strekker til. Støtt oss i dugnadsarbeidet.

Har du tips til hva vi bør ta tak i? Send til post@kreftforeningen.no.

Var dette nyttig?