Revolusjonerende satsing

Med støtte fra Kreftforeningen skal pasienter fra hele landet få banebrytende, livreddende behandling ved et nytt nasjonalt senter for avansert celleterapi.

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross sammen med NRK Dagsrevyen utenfor Radiumhospitalet i Oslo. Foto: Ola Henmo

– Celleterapi er et av de største gjennombruddene i moderne kreftforskning, ja i hele vitenskapens historie. Nå får norske forskere muligheten til å være i fronten av utviklingen internasjonalt, sa Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross da hun nylig fortalte NRK Dagsrevyen om dette avgjørende sjumilssteget inn i framtidens kreftbehandling.

Celleterapi – muligheten til å omprogrammere livets kode, DNA – har allerede revolusjonert behandlingen av lymfe- og blodkreft.

– Omtrent halvparten av pasientene som har fått prøve slik behandling, og som i utgangspunktet hadde fått beskjed om at alt håp var ute, er mot alle odds kreftfrie, forteller Ross.

Kari Tunstrøm er en av dem. I 2004 fikk hun lymfekreft og beskjed om at det ikke fantes noen mulighet for å bli frisk. Men for to år siden, etter at cellegift, immunterapi og en stamcelletransplantasjon hadde sluttet å ha effekt, fikk hun delta i en klinisk studie med CAR T-celleterapi ved Radiumhospitalet.

Tre måneder senere var hun frisk.

CAR T-celleterapi reddet livet til Kari Tunstrøm. Her sammen med overlege Arne Kolstad. Foto: Per Marius Didriksen, OUS

Ikke noe «men»

– Det var bare så fantastisk. Jeg hadde vært gjennom så mye, så mange tilbakefall. Hver gang jeg fikk en god beskjed, ble den fulgt av et «men». Men denne gangen kom det ikke noe «men», og det har det ikke gjort siden heller, fortalte den spreke 64-åringen hun da hun nylig var tilbake på Radiumhospitalet til toårskontroll hos overlege Arne Kolstad, og igjen fikk konstatert at hun er helt kreftfri.

Celleterapien Kari Tunstrøm fikk, er altså ekstremt effektiv. Men den er et kommersielt produkt som koster skjorta. Hittil er den derfor ikke tatt inn i vanlig behandlingsløp i det offentlige. Der brukes celleterapi bare på barn med akutt uhelbredelig blodkreft. Av dem blir to av tre nå helt friske.

Ved det nye senteret, som får navnet ACT, vil forskerne få ned pris og ventetid på slike revolusjonerende produkter. Dessuten vil de utvikle celleprodukter til behandling av mange flere krefttyper.

Det vil den faglige spydspissen Johanna Olweus og hennes kolleger sørge for.

Professor Johanna Olweus i forskningsbygget på Radiumhospitalet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Sjenerøst

– Vi ligger langt framme innen forskning på dette feltet i Norge, blant annet på grunn av betydelig støtte fra Kreftforeningen. Men vi har hittil ikke kunnet ta resultatene helt fram til pasienten. Den sjenerøse donasjonen til dette senteret fra Svanhild og Arne Musts fond, Kreftforeningen og Radiumhospitalets forskningsstiftelse gir oss en unik mulighet for å bygge bro mellom forskningslaboratoriet og pasienten, sier Olweus.

Det er ikke minst Kari Tunstrøm glad for.

– Å leve med en diagnose det ikke finnes noen kur for, der all behandling i beste fall er livsforlengende, er forferdelig tungt. Det er fantastisk at flere nå vil få et håp om å bli helt friske, sier hun.

Var dette nyttig?