Røykeslutt i koronaens tid

Å slutte å røyke er noe av det viktigste man kan gjøre for å redusere risikoen for sykdom og styrke helsen generelt. Dette gjelder også under koronapandemien.

Dette innlegget er mer enn 3 år gammelt

I flere land har tobakksselskaper og deres allierte spredt uriktig informasjon om at tobakksbruk vil beskytte brukere mot korona. Denne informasjonen er falsk og farlig. 

Selv om det trengs mer forskning på sammenhengen mellom røyk og korona, er det utvilsomt at røyking svekker immunforsvaret mot en virusinfeksjon, og derfor øker risiko for luftveisinfeksjoner og influensa. 

Det er hjelp å få

I Sverige har henvendelsene til røykesluttelefonen økt med over 30 prosent fra slutten av mars måned, og etterspørselen etter røykesluttmedisiner har også vært stor, ifølge SVT Nyheter. Norge har ingen røykesluttelefon, men fastlegen kan hjelpe, og frisklivssentralen tilbyr veiledning og oppfølging på telefon/video.

En kombinasjon av veiledning og røykesluttmedisiner (helsenorge.no) er det som får flest til å slutte ved et gitt forsøk, men det er selvsagt mulig å klare det på egenhånd også. Det er ingen grunn til å gi seg om man ikke lykkes med en gang. For hvert forsøk øker sjansen for å klare det. Så til de som vil kaste seg ut i det: Last ned Slutta-appen, snakk med lege, frisklivssentral eller apotek, bruk hjelpemidler eller stump røyken tvert hvis du tror det fungerer best for deg. Det er alltid en god ide å slutte. I dag, i morgen, når som helst. 

Gode grunner gir god motivasjon

Still deg selv disse spørsmålene:

  • Hvorfor vil du slutte å røyke?
  • Hva kommer du til å tjene på det?
  • Hva gleder du deg mest til?

Skriv ned alle grunnene du kommer på, vær så konkret som mulig, å ha det lett tilgjengelig. Du finner flere gode tips på slutta.no.

Å slutte å røyke gir mange gevinster

Kroppen starter reparasjonsprosessen med en gang når man slutter å røyke. 8 timer etter røykeslutt er innholdet av karbonmonoksid i blodet redusert og nærmer seg normalt nivå, slik at alle cellene i kroppen får mer oksygen. Det merkes ved at du er mindre trøtt. Etter 24 timer synker risikoen for hjerteinfarkt. Penger har du også spart. Etter 72 timer øker lungekapasiteten. 4-6 måneder etter røykeslutt er flimmerhårene i luftrørene vanligvis friskmeldt. Flimmerhårene er viktige, for de arbeider for fullt med å rense opp i lungene. Derfor hoster du mindre og har mindre slimdannelse nå.

Det er aldri for sent å slutte. Selv ikke hvis man har fått påvist kreft. Røykeslutt før oppstart av kreftbehandling øker sjansen for god effekt av både kirurgi, strålebehandling og cellegift.

Var dette nyttig?