Svært skuffet over regjeringens manglende tobakkspolitikk

Det har vært store forventninger knyttet til den nye tobakkstrategien. Resultatet kan knapt nok kalles en strategi.

Fredag 5. april ble den nye Folkehelsemeldingen lansert på en bortgjemt tequila-bar i Oslo. Som en del av denne meldingen ble en ny tobakkstrategi lagt frem.

Men, tobakkstrategien var like bortgjemt i Folkehelsemeldingen som stedet den ble lagt frem på. Det vi trodde skulle være en egen strategi, var blitt redusert til et anonymt underkapittel. 

– Den delen av Folkehelsemeldingen som handler om tobakk, inneholder mest formuleringer som «vurdere», «greie ut om» og «se nærmere på». Vi etterlyser konkrete tiltak som vi vet redder liv. Dette er altfor dårlig, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Stumper ikke røyken

Regjeringens mål for tobakksbruk blant nordmenn i år 2021, er illustrerende nok lagt kun et prosentpoeng lavere enn nivået på dagligrøykere i 2017. Tydeligere kan det ikke sies. Her skal det ikke satses.

– Vi er selvsagt svært skuffet. Regjeringen setter sjokkerende lave mål for redusert tobakksbruk i fremtiden. Det blir ekstra alvorlig når vi vet at tobakk er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge kreft. For å nå målet om en fremtid uten tobakk, så kreves det satsing. Det gjenfinner vi over hode ikke i meldingen fra Folkehelseministeren, sier Ryel.

Lidelser kunne vært unngått

Hun peker på at det kunne blitt 90 000 færre krefttilfeller om 25 år dersom alle slutter å røyke i dag. Vi hadde i det minste forventet at regjeringen gikk inn for gratis røykesluttpreparater i kombinasjon med røykesluttveiledning, i tillegg til høyere avgifter på tobakk.

– Det finnes flere effektive tiltak for å redusere tobakksbruken i Norge. Regjeringen vet like godt som oss at bedre tilbud om røykeslutt og høyere priser på tobakk virker. Allikevel gjør de ingen av delene.

Det er svært synd når vi vet at flere enn 60 prosent av dem som røyker hver dag, faktisk vurderer å slutte. Bedre tiltak ville spart mange av dem for tidlig død og unødige lidelser i fremtiden.

Var dette nyttig?