Tapte liv er den høyeste prisen på tobakk

31. mai er det verdens tobakksfrie dag. Hvis verden faktisk var tobakksfri, ville minst 8 millioner liv vært spart årlig.

Tobakksbruk er den største enkeltårsaken til kreft. Bare i Norge dør nesten 6000 personer av tobakksrelaterte sykdommer hvert år. Det dør flere personer av tobakk hver eneste uke, enn det gjør i trafikken et helt år. Hvis det var omvendt, ville myndighetene iverksatt gigantiske sikkerhetstiltak.

Det viktigste vi kan gjøre for å redde liv, er å forhindre at unge begynner med tobakk. Det høres kanskje vrient ut, men myndighetene kan enkelt og effektivt nok øke avgiftene og dermed prisen. For forskningen er entydig: Etterspørselen synker når prisen øker.

Ungdom er spesielt følsomme for prisendringer – to til tre ganger mer enn voksne. Derfor mener både vi og Verdens helseorganisasjon at avgiftene på tobakk må økes med minst 10 prosent, etter i praksis å ha stått på stedet hvil i nesten ti år.

Mangler politiske tiltak

Dette vet politikerne våre godt. Erna Solberg og Bent Høie har ved flere anledninger demonstrert at de forstår effekten av økte priser. I en tale til verdens statsledere i FN for to år siden snakket statsministeren varmt om å bruke økonomiske virkemidler for å fremme helse globalt og lokalt.

Skattlegging av tobakk (…) er ikke populært, men nødvendig. Vi må utfordre misforståelsen om at lite kan gjøres

Statsminister Erna Solberg

Helseminister Høie har representert regjeringen i en internasjonal ekspertgruppe som har framholdt at 50 millioner liv kan spares på verdensbasis ved å øke prisen på tobakk, alkohol og sukkerholdige drikkevarer. Dessuten varslet Høie at tobakksindustrien kommer til å «skjelve i buksene» (dagensmedisin.no), da han fikk tilbake ansvaret for folkehelsepolitikken etter nyttår.

Det er på overtid at tiltakene som blir snakket varmt om internasjonalt, også iverksettes her hjemme. Selv om regjeringen allerede har gjort mye for å forhindre at neste generasjon begynner, så er dette et arbeid som krever kontinuerlige tiltak. Spesielt når vi har en tobakksindustri som jobber for, og tjener milliarder på, å få flere avhengig av tobakk.

Utnytter unge

Det globale temaet for verdens tobakksfrie dag (who.int) er i år å beskytte unge mot tobakksindustriens strategiske, aggressive og tungt finansierte metoder for å få dem hektet på nikotin.

At tobakksindustrien stadig finner nye måter å gjøre tobakk attraktivt for unge, finnes det mange eksempler på. 10-pakningen var et grep for å gjøre sigaretter billig nok. Da færre unge begynte å røyke, ble snusen kommersialisert. Med porsjonsposer, kult design og godterismaker, tilsløres helserisikoen. Nå satses det på e-sigaretter og damping, som markedsføres tungt mot unge.

Samtidig jobber industrien for at prisen på tobakk ikke skal øke, og helst synke. For tobakksgigantene vet at unge er prissensitive. De elsker politikere som vil innføre lavere avgifter i den tro at tobakksavhengighet er et fritt valg. Dessverre ser vi ulike politikere som varsler at de ønsker lavere tobakksavgifter.

Koronakrisen har virkelig lært oss betydningen av god folkehelse. Å jobbe for en politikk som øker sykdomsbyrden i befolkningen, er på ville veier.

Trippel effekt

Når industrien blir møtt med økte avgifter, hevder de alltid at det vil føre til mer ulovlig handel, mer grensehandel, tapte arbeidsplasser og at det går utover de fattigste. Dette tilbakevises i Bloomberg-rapporten som Høie var med på å skrive i den internasjonale ekspertgruppen. Og dersom politikerne er bekymret for økt grensehandel burde de redusere den tillatte tobakkskvoten fra svenske- og taxfreehandel til et minimum.

Å øke avgiftene og dermed prisen på tobakk, vil få trippel effekt. Det vil føre til at færre unge begynner med tobakk, at flere slutter å røyke, og det vil være inntektsdrivende – penger som for eksempel kan brukes på bedre røykesluttilbud. Da begynner vi å nærme oss et tobakksfritt samfunn, som vi i Kreftforeningen har jobbet for i all tid.

Det er et mål vi deler med veldig mange. 70 prosent av befolkningen mener Norge bør bli et røykfritt samfunn. Vi har ikke råd til å la være, for det handler om å spare oss alle for helt unødvendige dødsfall og lidelser.

Var dette nyttig?