Ungdom vil ha røykfrie uteserveringer

Undersøkelse viser at 7 av 10 unge mellom 16 og 24 år støtter et forbud mot røyk på uteserveringer. Kreftforeningen mener at tiden nå er moden for innstramminger.

Kvinne drikker kaffe på kafe som har uteservering. Fremst i bildet er et et skilt med teksten Vår uteservering er røykfri.
Unge trives best i det røykfrie!

I Kreftforeningens ungdomsundersøkelse fra april 2022 oppgir 8 av 10 unge at de plages av passiv røyking og 7 av 10 sier de støtter et røykeforbud på uteserveringer.

– Dette viser at tiden er overmoden for et forbud mot røyk på uteserveringssteder. Utgangspunktet må være å beskytte de som jobber i slike miljøer, barn og personer med allergi, astma og andre sykdommer, som forverres av tobakksrøyk. Man skal slippe å si fra at man plages av røyking, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross.

I Norge dør flere hundre personer hvert år av sykdom som skyldes passiv røyking, og fortsatt utsettes anslagsvis 100 000 barn under 14 år for passiv røyking daglig.

– Vi vet at å bli utsatt for passiv røyking utgjør en helserisiko – også utendørs. Mange kvier seg for å si fra at de ikke vil sitte i andres sigarettrøyk. Derfor er det røykerne som må vise hensyn til omgivelsene og ikke omvendt, understreker generalsekretæren.

Flere synes at røyking er kult

Til tross for at det er en økning av unge som støtter røykeforbud på uteservering ser man også en oppsiktsvekkende utvikling i unges holdning til tobakk, ifølge Ingrid Stenstadvold Ross. Mens 6 av 10 oppgir at de synes røyking er teit er det 1 av 5 som sier at de synes røyking har blitt kulere de siste årene.

Bilde av ingrid Stenstadvold Ross
Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross mener tiden er moden for et røykeforbud på uteservering

– Dette er trender i tiden som vekker bekymring. Hvis røyking normaliseres og blir akseptert i samfunnet frykter vi at flere unge vil begynne med det. Når barn og unge ikke utsettes for eller ser røyk i omgivelsene sine, blir de vant til at røykfritt er det vanlige. Røykfrie uteserveringer er et viktig tiltak for å forebygge røyking blant unge, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Ser til Sverige og vil ha røykeforbud på festivaler

Tallet på dagligrøykere blant unge er i følge SSB på kun 1 %, og selv om dette er lavt er det fortsatt 14 % av-og-til røykere. Stedet unge oppgir at de røyker mest er ‘på fest’. Nå er festivalsesongen på trappene og mange gleder seg til å nyte utendørskonserter.

– Det burde være en selvfølge at publikummere skal slippe å bli utsatt for passiv røyking. Et røykeforbud på festivalområder vil gi flere en god konsertopplevelse. I Sverige ble det i 2019 innført flere forbud mot å røyke utendørs, blant annet på uteserveringer, også der det selges mat og drikke på festivaler og konserter. Et halvt år senere svarer 84 % av svenskene at de trives med de nye lovene. Her har Norge fortsatt en vei å gå, avslutter Ingrid Stenstadvold Ross.

Fakta om ungdomsundersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Kreftforeningen i april 2022.

Målgruppen er ungdom i alderen 16 -24 år

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdommens vaner omkring soling, kosthold, bruk av og holdninger til tobakk og risikofaktorer knyttet til kreft. Undersøkelsen har blitt gjennomført jevnlig siden 2009

Var dette nyttig?