Bli frivillig i Kreftforeningens rettshjelp

Hvert år får over 30 000 mennesker i Norge kreft. Å vite hvilke rettigheter man har er ikke alltid lett.

Foto: Ole Martin Wold

Frivillige i Kreftforeningens rettshjelp utgjør den største delen av vårt tilbud innen rettshjelp. Som frivillig jurist bruker du din fagkompetanse til å hjelpe kreftpasienter, pårørende og etterlatte med å få oppfylt sine rettigheter. Du får god opplæring i starten og jevnlig tilbud om erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Vi har tilbud i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø, Tromsø og ønske om oppstart i Tønsberg og på Hamar. 

Hva kan du bidra med?

 • Besvare henvendelser fra kreftrammede som kommer innom på «drop in»-besøk eller booker avtale på forhånd
 • Følge opp henvendelsen i etterkant sammen med fagansvarlig(e) i Kreftforeningen
 • Sette deg opp på vakter i byen du er tilknyttet i henhold til turnus/vaktlister
 • Delta på fagsamlinger/kurs for frivillige jurister i Kreftforeningen
 • Etter avtale gjør også frivillige jurister andre oppdrag, som å holde innlegg om rettigheter ved alvorlig sykdom på Kreftforeningens arrangement

Hvem ser vi etter?

Vi trenger jurister som kommer rett fra skolebenken og jurister med mye erfaring.

 • Du har avlagt juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
 • Du har evnen til å lytte og være empatisk
 • Du er løsningsorientert og initiativrik
 • Du har gode samarbeidsevner, evne til å delegere og få ting til å fungere
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaringen innen trygderett, helserett, forsikringsrett og/eller arbeidsrett
 • Du kan bruke data som arbeidsverktøy

Hvor mye tid tar det?

 • Opplæring ved oppstart, e-læring og aktivitetskurs på til sammen ti timer
 • Vakt i henhold til halvårsplan og utredning/saksbehandling etter nærmere avtale
 • Delta på opplæring av nye frivillige etter nærmere avtale
 • Delta på fagsamlinger (en til to kvelder i halvåret)

Vil du bli frivillig jurist?

Meld interesse som frivillig jurist

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Var dette nyttig?