Bli med i vårt brukerpanel eller bli brukerrepresentant

I Kreftforeningen er vi opptatt av at pasienter og pårørende skal være med og påvirke beslutninger som angår dem. Dette kalles brukermedvirkning. Ønsker du å engasjere deg? Bli med i vårt brukerpanel eller meld deg som brukerrepresentant!

Kreftforeningen mener det har en egenverdi at pasienter og pårørende skal få være med og påvirke beslutninger som angår dem – både direkte i egen behandling, i utviklingen av tilbudene og tjenestene de får og i de store beslutningene som tas i helse- og velferdstjenestene på systemnivå. Pasienter og pårørende sitter på verdifulle erfaringer og perspektiver som kan bidra til at vi får bedre helse og velferdstjenester. 

Brukermedvirkning foregår på ulike nivå. Du kan enten bidra i vårt brukerpanel eller bli brukerrepresentant.

Brukerpanelet

Hva gjør brukerpanelet?

Kreftpasienter og pårørende har en unik kunnskap og erfaring. Som medlem i brukerpanelet kan du dele din erfaring og gi tilbakemelding på pasientforløp eller på hvordan du opplevde møtet med helse- og velferdstjenester. Du kan også påvirke hva slags aktiviteter eller tilbud Kreftforeningen bør ha.

Som medlem av Kreftforeningens brukerpanel vil du få en e-post med lenke til spørreskjema inntil ti ganger per år. Det vil ta 5-10 minutter å svare på spørsmålene hver gang.

I tillegg kan du, dersom du ønsker det, dele din historie med oss slik at vi kan benytte den i Kreftforeningens informasjons- og innsamlingskampanjer, i vårt pressearbeid, i vårt politiske arbeid, i utviklingen av nye omsorgstilbud eller i kurs rettet mot pasienter eller pårørende.

Meld deg inn i brukerpanelet

For å bli med i brukerpanelet, må du fylle inn et skjema via knappen nedenfor.

Hvem kan bli med?

Som paneldeltaker må du ha lyst til å svare på spørsmål om livet med kreft og de erfaringene du har gjort deg. Det er ikke krav om at du skal vite noe spesielt eller ha en bestemt kunnskap for å være med. Det er din opplevelse og mening vi gjerne vil ha.

Du kan være med i Kreftforeningens brukerpanel hvis du er 18 år eller eldre og:

  • har eller har hatt kreft
  • er pårørende til en som har eller har hatt kreft
  • er etterlatt etter en som døde av kreft 

Du må ha tilgang på e-post og pc, nettbrett eller smarttelefon for å svare på undersøkelsene. Undersøkelsene vil være på norsk.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Kontakt oss på brukerpanelet@kreftforeningen.no.

Svarene du gir via spørreskjemaene vil alltid bli behandlet anonymisert. Alle bakgrunnsopplysninger blir oppbevart under sikre forhold hos oss. Vi behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og kravene Datatilsynet setter. Mer informasjon om dette finner du i vår personvernerklæring

Du kan når som helst endre dine egne opplysninger eller melde deg ut av panelet, dersom du ønsker det. Lenke til dette ligger nederst i utsendte e-poster.

Brukerrepresentant

Hva gjør en brukerrepresentant?

Brukermedvirkning foregår på ulike nivå. Som brukerrepresentant i Kreftforeningen vil du sitte i utvalg, grupper eller ulike prosjekter på ulike nivå i helse- og velferdstjenestene. 

Kreftforeningen har brukerrepresentanter i Helseforetaket (sykehus), NAV, kommuner, rehabiliteringsinstitusjoner og prosjekter i samarbeid privat næringsliv. 

Kreftforeningen samarbeider tett med våre brukerrepresentanter og spiller inn saker som kan være av interesse for vår pasient- og pårørendegruppe.

Alle brukerrepresentanter blir kurset.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Gina Barstad på e-post: Gina.Barstad@kreftforeningen.no

Hvem kan bli brukerrepresentant?

Brukerrepresentanter fra Kreftforeningen har:  

  • Personlig erfaring med kreft, som pasient eller pårørende.  
  • Medlemskap i Kreftforeningen eller en pasientforening.  
  • Tillit fra organisasjonen 

Meld interesse som brukerrepresentant

Meld din interesse ved å kontakte Gina Barstad på e-post gina.barstad@kreftforeningen.no

Alle bakgrunnsopplysninger blir oppbevart under sikre forhold hos oss. Vi behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og kravene Datatilsynet setter. Mer informasjon om dette finner du i vår personvernerklæring

Du kan når som helst melde deg ut av panelet, dersom du ønsker det.

Var dette nyttig?