Bli med i vårt brukerpanel

I Kreftforeningen er vi opptatt av at pasienter og pårørende skal være med å påvirke beslutninger som angår dem. Dette kalles brukermedvirkning. Ønsker du å engasjere deg? Bli med i vårt brukerpanel eller meld deg som brukerrepresentant!

Kreftforeningen mener det har en egenverdi at pasienter og pårørende skal få være med å påvirke beslutninger som angår dem – både direkte i egen behandling, i utviklingen i tilbudene og tjenestene de får og i de store beslutningene som tas i helse- og velferdstjenestene på systemnivå. Pasienter og pårørende sitter på verdifulle erfaringer og perspektiver som kan bidra til at vi får bedre helse og velferdstjenester. 

Brukermedvirkning foregår på ulike nivå. Du kan enten bidra i vårt brukerpanel eller bli brukerrepresentant.

Bli med i brukerpanelet

Som medlem i brukerpanelet vil du få et elektronisk spørreskjema opptil ti ganger per år. Det vil kun ta noen minutter å svare på spørsmålene hver gang.

I tillegg kan du, dersom du ønsker det, dele din historie med oss slik at vi kan benytte den i Kreftforeningens informasjons- og innsamlingskampanjer, i vårt pressearbeid, i vårt politiske arbeid, i utviklingen av nye kreftomsorgstilbud eller i kurs rettet mot pasienter/pårørende.

Hvem kan bli med?

Som paneldeltaker må du ha lyst til å svare på spørsmål om livet med kreft og de erfaringene du har gjort deg. Det er ikke krav om at du skal vite noe spesielt eller ha en bestemt kunnskap for å være med. Det er din opplevelse og mening vi gjerne vil ha.

Du kan være med i Kreftforeningens brukerpanel hvis du er 18 år eller eldre og:

  • har eller har hatt kreft
  • er pårørende til en som har eller har hatt kreft
  • er pårørende til en som døde av kreft 

Du må ha tilgang på e-post og pc, nettbrett eller smarttelefon for å svare på undersøkelsene.

Kreftpasienter og deres pårørende har en unik kunnskap og erfaring. Med din erfaring kan du bli med å påvirke nye aktiviteter eller tilbud som skal på plass. Gi din tilbakemelding på et pasientforløp eller på hvordan du opplevde møtet med helse- og velferdstjenester.     

Slik melder du deg inn

For å bli med i brukerpanelet, må du fylle inn dette skjemaet for innmelding.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Kontakt oss på brukerpanelet@kreftforeningen.no.

Svarene du gir via de elektroniske spørreskjemaene vil alltid bli behandlet anonymisert og i aggregert form. Alle bakgrunnsopplysninger blir oppbevart under sikre forhold hos oss. Vi behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og kravene Datatilsynet setter. Mer informasjon om dette finner du i vår personvernerklæring

Du kan når som helst melde deg ut av panelet, dersom du ønsker det.

Meld interesse som brukerrepresentant

Brukermedvirkning foregår på ulike nivå. Som brukerrepresentant i Kreftforeningen vil du sitte i utvalg, grupper eller ulike prosjekter på ulike nivå i helse- og velferdstjenestene. 

Kreftforeningen har brukerrepresentanter i Helseforetaket, NAV, kommuner, rehabiliteringsinstitusjoner og prosjekter i samarbeid privat næringsliv.  

Kreftforeningen samarbeider tett med våre brukerrepresentanter og spiller inn saker som kan være av interesse for vår pasient- og pårørendegruppe.

Hvem kan bli brukerrepresentant?

Brukerrepresentanter fra Kreftforeningen har:  

  • Personlig erfaring med kreft, som pasient eller pårørende.  
  • Medlemskap i Kreftforeningen eller en pasientforening.  
  • Tillit fra organisasjonen 

Slik melder du interesse:

Ta kontakt med Gina Barstad på e-post: Gina.Barstad@kreftforeningen.no

Alle bakgrunnsopplysninger blir oppbevart under sikre forhold hos oss. Vi behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og kravene Datatilsynet setter. Mer informasjon om dette finner du i vår personvernerklæring

Du kan når som helst melde deg ut av panelet, dersom du ønsker det.

Var dette nyttig?