Bli med i vårt brukerpanel

Vi mener at pasienter og pårørendes perspektiv og erfaringer skal ha innflytelse på beslutninger som tas. Ved å bli med i Kreftforeningens brukerpanel, kan du med din erfaring og kunnskap komme kreftpasienter og pårørende til gode.

Hva vil det si å være i brukerpanelet?

Den vet best hvor skoen trykker, som har den på.

Ordtaket bygger opprinnelig på en beretning hos Plutarkh

Som medlem i brukerpanelet vil du få et elektronisk spørreskjema opptil ti ganger per år. Det vil kun ta noen minutter å svare på spørsmålene hver gang.

I tillegg kan du, dersom du ønsker det, dele din historie med oss slik at vi kan benytte den i Kreftforeningens informasjons- og innsamlingskampanjer, i vårt pressearbeid, i vårt politiske arbeid, i utviklingen av nye kreftomsorgstilbud eller i kurs rettet mot pasienter/pårørende.

Om brukermedvirkning i Kreftforeningen

Kreftforeningen mener det har en egenverdi at pasienter og pårørende skal få være med å påvirke beslutninger som angår dem – både direkte i egen behandling, i utviklingen i tilbudene og tjenestene de får og i de store beslutningene som tas i helse- og velferdstjenestene på systemnivå. Pasienter og pårørende sitter på verdifulle erfaringer og perspektiver som kan bidra til at vi får bedre helse og velferdstjenester. 

Hvem kan bli med?

Som paneldeltaker må du ha lyst til å svare på spørsmål om livet med kreft og de erfaringene du har gjort deg. Det er ikke krav om at du skal vite noe spesielt eller ha en bestemt kunnskap for å være med. Det er din opplevelse og mening vi gjerne vil ha.

Du kan være med i Kreftforeningens brukerpanel hvis du er 18 år eller eldre og:

  • har eller har hatt kreft
  • er pårørende til en som har eller har hatt kreft
  • er pårørende til en som døde av kreft 

Du må ha tilgang på e-post og pc, nettbrett eller smarttelefon for å svare på undersøkelsene.

Hvorfor er det viktig å ha et brukerpanel?

Kreftpasienter og deres pårørende har en unik kunnskap og erfaring. Med din erfaring kan du bli med å påvirke nye aktiviteter eller tilbud som skal på plass. Gi din tilbakemelding på et pasientforløp eller på hvordan du opplevde møtet med helse- og velferdstjenester.     

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Kontakt oss på brukerpanelet@kreftforeningen.no.

Sikkerhet og personopplysninger

Svarene du gir via de elektroniske spørreskjemaene vil alltid bli behandlet anonymisert og i aggregert form. Alle bakgrunnsopplysninger blir oppbevart under sikre forhold hos oss. Vi behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven. Mer informasjon om dette finner du i vår personvernerklæring

Du kan når som helst melde deg ut av panelet, dersom du ønsker det.

Vil du være med i vårt brukerpanel?

Vi vil gjerne få mer informasjon om hva som er viktig for kreftpasienter og deres pårørende. Din erfaring kan komme andre til gode. Derfor samler vi et brukerpanel med nåværende og tidligere kreftpasienter og pårørende. Vil du være en av dem?

Var dette nyttig?