Det må mer forskning til for at vi skal vite akkurat hva som skjer i kroppen når vi spiser rødt kjøtt eller bearbeidet kjøtt. Forskningen er likevel klar nok til å si sikkert at bearbeidet kjøtt er kreftfremkallende, og at rødt kjøtt sannsynligvis også er det.

Så langt tyder resultatene på at dette ikke handler om kvaliteten på kjøttet, men hvordan kjøttet er behandlet. Ved å spise rødt kjøtt får vi i oss både proteiner, B-vitamin, jern og sink. Det er likevel mange grunner til å begrense mengden.

Dette gjør rødt og bearbeidet kjøtt kreftfremkallende

Om kosthold og kreft Et balansert kosthold kan minske risikoen for kreft.
  • Det dannes stoffer som kan skade arvestoffet

Når vi spiser kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter dannes kjemiske forbindelser som kalles nitrosaminer i magesekken og tarmen. Forskere tror at disse forbindelsene kan gi økt skade på arvestoffet vårt (DNA). Noen bearbeidede kjøttprodukter er tilsatt nitrat og nitritt som omdannes til nitrosaminer når vi spiser kjøttet.

  • Hemjern kan skade innsiden av tarmen

Forskere tror at hemjernet i kjøttet, det som gir kjøttet den røde fargen, kan skade cellene på innsiden av tarmen.

  • Kreftfremkallende stoffer når kjøtt stekes eller grilles

Det er særlig to grupper av skadelige stoffer, stekemutagener, som dannes ved grilling: polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og heterosykliske aromatiske aminer (HA). Flere av forbindelsene i disse gruppene er kreftfremkallende.

Stoffer som dannes når temperaturen er for høy

Enten kjøtt og fisk grilles, stekes i stekepanne eller ovn, røykes eller friteres, så dannes heterosykliske aromatiske aminer (HA), når kjøttet varmes opp til 150 grader eller mer. Det dannes mer av stoffet HA jo høyere steketemperatur og jo lenger maten stekes eller grilles.

Stoffer som dannes når fett drypper ned på grillen

Når fett drypper ned i en grill med høy varme forbrennes fettet. Røyken som dannes av dette inneholder stoffet PAH, som så kan feste seg på grillmaten. Det som først og fremst påvirker dannelse av PAH er hvor steketemperaturen, lufttilførsel og avstanden fra varmekilden til kjøttet. 

Hva betyr det at bearbeidet kjøtt er klassifisert som kreftfremkallende? Les vår blogg.

Hva regnes som rødt kjøtt og hva er bearbeidet kjøtt?

Om akrylamid og andre fremmedstoffer i mat.