Kong Olav Vs kreftforskningspris på 1 000 000 kroner deles hvert år ut til en kreftforsker eller en forskergruppe, som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. H.M. Kong Harald deler ut prisen i en høytidelig markering i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo.

Prisen har høy prestisje i det norske kreftforskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning. Prisen skal gå til forskergrupper eller forskere som fortsatt er aktive og bidrar innen kreftforskningen i dag.

Se oversikt over tidligere vinnere av Kong Olav Vs kreftforskningspris

H.M. Kong Harald overrekker prisen til professor Vessela Kristensen, prisvinner i 2018, sammen med generalsekretær Anne Lise Ryel. Foto: Jorunn Valle Nilsen

 

For å hedre forskernes innsats ønsker Kreftforeningen med dette å invitere norske institusjoner til å fremme forslag til kandidater til Kong Olav Vs kreftforskningspris 2020. 

Prisbeløpet skal benyttes til videre forskning eller videre kvalifisering i forskning. Målet er å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Det innebærer at kandidater må vurderes både ut fra oppnådde resultater innen forskning, men også potensial for videre forskning.

Ved vurdering av kandidatene blir det lagt vekt på følgende:

  • i hvilken grad kreftpasienter har hatt eller vil få nytte av forskningen som er utført
  • om forskeren/forskergruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning
  • om kandidaten(e) over tid har bidratt til å bygge opp og styrke norske forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement
  • hvorvidt kandidaten fremdeles er aktiv – og forventes å være aktiv i årene fremover i sitt miljø med publisering og formidling av forskningsresultater til allmennheten

Kreftforeningen ønsker at mange institusjoner sender forslag til kandidater slik at vi får en bred liste over mulige kandidater til prisen.

Nominasjonen må skrives på engelsk og må inneholde:

  • en begrunnelse i henhold til kriteriene gitt over (maksimalt 4 sider)
  • kandidatens CV (maksimalt 4 sider)
  • kandidatens publikasjonsliste

Alle dokumenter må samles i én pdf-fil og sendes elektronisk til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no.

Frist for innsendelse er 15. november 2019.

Vedtekter for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond

Retningslinjer for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond