Nominasjon av kandidater til Kong Olav Vs kreftforskningspris

Vet du om noen som fortjener å bli nominert til Kong Olavs Vs kreftforskningspris? Her kan du nominere kandidater til kreftforskningsprisen.

Hvert år siden 1992 har vi tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Kreftforskningsprisen er på 1 million kroner, har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet og går til de aller beste forskerne innen hele spekteret av norsk kreftforskning. H.M. Kong Harald deler ut prisen i en høytidelig markering hver vår.

Bilde fra venstre: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, H.M. Kongen, prisvinner Bjørn Tore Gjertsen og Styreleder Geir Riise .
Kong Olav Vs kreftforskningspris 2021 ble tildelt Bjørn Tore Gjertsen. Fra venstre: Generalsekretær for Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, H.M. Kongen, prisvinner Bjørn Tore Gjertsen og styreleder Geir Riise .

For å hedre forskernes innsats inviterer vi norske institusjoner til å fremme forslag til kandidater til Kong Olav Vs kreftforskningspris. 

Prisbeløpet skal benyttes til videre forskning eller videre kvalifisering i forskning. Målet er å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Det innebærer at kandidater må vurderes både ut fra oppnådde resultater innen forskning, men også potensial for videre forskning.

Vi legger vekt på følgende kriterier:

  • I hvilken grad kreftpasienter har hatt eller vil få nytte av forskningen som er utført
  • Hvorvidt kandidaten fremdeles er aktiv – og forventes å være aktiv i årene fremover i sitt miljø med publisering og formidling av forskningsresultater til allmennheten
  • Om forskeren/forskergruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning
  • Om kandidaten over tid har bidratt til å bygge opp og styrke norske forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement

Slik kan dere nominere kandidater

Send nominasjoner gjennom vår søknadsportal

Vedtekter for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond (pdf)

Retningslinjer for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond (pdf)

Var dette nyttig?